ICT in de zorg

Huis voor Gezondheid is overtuigd van het belang van informatisering in de zorgsector. We zetten onder andere in op het ondersteunen van zorgverleners bij het gebruik van eHealth-toepassingen, helpen huisartsen een weg te vinden in hun Elektronisch Medisch Dossier, voorzien standaard verwijsdocumenten en zoveel meer.

Ontdek het hier: