Infosessies over zorg & gezondheid

Huis voor Gezondheid bundelt in dit overzicht enkele infosessies rond gezondheidsgerelateerde thema's. Wij contacteerden hiervoor partnerorganisaties en zorgverleners die bereid waren om hierover te spreken. Met dit aanbod wil het Huis voor Gezondheid in eerste instantie inspelen op een vraag van de lokale dienstencentra. In tweede instantie willen wij, als netwerk- en overkoepelende organisatie in de gezondheidszorg, het aanbod dat er bestaat bekendmaken bij organisaties die hier beroep op willen doen. Het overzicht is zeker niet exhaustief. Indien u als Brusselse organisatie gezondheidsgeralteerde infosessies aanbiedt of weet hebt van andere organisaties die dit doen, stuur dan zeker een mailtje naar dorien@huisvoorgezondheid.be

U kan onderstaande organisaties rechtstreeks contacteren via de in de rechter kolom vermelde contactinformatie. 

Thema & Aanbieder

Inhoud Infosessie

Tarieven & Duur

Contact

Dementie en aanverwante thema's

*Expertisecentrum Dementie Broes

Infosessies over dementie en aanverwante thema’s zoals geheugenproblemen, vroegtijdige zorgplanning,… 

Broes biedt ook de mogelijkheid aan om een film of documentaire te tonen, en vooraf of nadien een toelichting te geven. De lijst met de beschikbare films en documentaires vindt u hier terug.

75 €

Duur: 2 uur

Nederlands

 

broes@dementie.be

02 778 01 70

 

Diabetes & Gezonde Voeding

*via Huis voor Gezondheid

De deelnemers krijgen van een diëtiste uitleg over wat diabetes is, hoe het behandeld wordt en wat de verwikkelingen op lange termijn kunnen zijn. Vervolgens wordt gefocust op het belang van gezonde voeding aan de hand van de actieve voedingsdriehoek, maar ook de nodige informatie over een gezond gewicht en een goede productkeuze staan op het programma.

25 € (+21% BTW = 30.25€)

Duur: 1u30'

Nederlands/Frans/Arabisch

Dorien Pepermmans

dorien@huisvoorgezondheid.be

02 412 31 60

Euthanasie

*Onderzoeksgroep 'zorg rond levenseinde' VUB

In België is sinds een tiental jaar euthanasie mogelijk voor mensen met een ernstige medische aandoening, onder strikte voorwaarden. Ondanks de grote steun voor euthanasie van de bevolking en ook zorgverleners, blijft het thema velen beroeren en berichten de media er uitvoerig over. De morele implicaties, de wettelijke criteria, en controle en mogelijk misbruik blijven veelbesproken, ook in het buitenland. Tijdens deze infosessie kom je hierover meer te weten.

20 €

Nederlands

Lieve Van Den Block

lvdblock@vub.ac.be

02 477 43 10

Geestelijke gezondheid

*Elder (CGG)

Infosessies die verband houden met psychisch welbevinden en geestelijke gezondheid zoals: slaapproblemen, preventie van depressie, rouw en verlies, angstproblemen, zingeving,…

Elder werkt het liefst vraaggericht, u kan gerust uw vraag met hen afstemmen.

75 €

Duur: 2 uur

Nederlands

Rosanne Voets

elder@cgg-brussel.be

02 771 92 03

Welke medicatie hoort er in de huisapotheek?

*Apothekersvereniging van Brussel

Tijdens deze vorming komt u te weten welke medicatie u best standaard in huis heeft en wat u met vervallen en niet gebruikte medicatie moet aanvangen. U leert er ook hoe u geneesmiddelen correct en veilig kan innemen en hoe uw apotheker kan helpen wanneer het nemen van uw geneesmiddelen een echt doolhof wordt. 

35 € (+21% BTW)= 42,35 €

Duur: 1 uur

Nederlands/ Frans

Dorien Pepermans

dorien@huisvoorgezondheid.be

02 412 31 60

Haal meer uit het etiket

*Huis voor Gezondheid

In het enorme doolhof aan producten dat verkrijgbaar is in onze supermarkten, is het lastig om uit te vinden welke producten je voeden en welke je vullen. Het etiket onthult belangrijke informatie over de samenstelling, het productieproces en welke claims je kan geloven. Zijn de producten die we kopen wel zo gezond als we denken? Krijg je echt minder calorieën binnen als je kiest voor light? En hoe zit het met de houdbaarheid van bepaalde producten?  Tijdens deze infosessie leert een diëtiste jou hoe je een verpakking moet lezen, nadien gaan we samen naar de supermarkt om de theorie om te zetten in de praktijk!

25 € (+21% BTW = 30.25€)

Duur: 2 uur

Nederlands/ Frans

Dorien Pepermans

dorien@huisvoorgezondheid.be 

02 412 31 60

Help ik ben ziek!

*Huis voor Gezondheid

Naast de map met gezondheidsfiches ontwikkelde het Huis voor Gezondheid ook een vorming om met een groep mensen rond dezelfde gezondheidsthema’s aan de slag te gaan. De nadruk ligt daarbij op het belang van een vaste huisarts, de voordelen van een Globaal Medisch Dossier en de verschillende betalingssystemen die de gezondheidszorg betaalbaar moeten houden. De vorming gaat uit van de kennis die reeds in de groep bestaat. Door met de deelnemers in gesprek te gaan, komen verschillende aspecten van de gezondheidszorg aan bod. Er wordt gewerkt met voorbeeldsituaties, rollenspelen, een kleine quiz,… 

Gratis

Duur: 2 uur

Nederlands/ Frans/ Arabisch

Dorien Pepermans

dorien@huisvoorgezondheid.be

02 412 31 60

Infosessies rond gezondheidsthema's

*aangeboden door het regionaal dienstencentrum van de socialistische mutualiteit van Brabant

De socialistische mutualiteit biedt sessies voor leden en niet-leden. Meer info over hun aanbod: https://www.fsmb.be/home

 

Gratis (maar wees er snel bij!)

Nederlands

 

078 15 60 30

Infosessies rond gezondheidsthema's

*aangeboden door de CM Sint-Michielsbond

Klik hier voor meer info.

Vnl. betalend - enkele infosessies zijn gratis

Nederlands

Kirsten Ral

gezondheidspromotie.smb@cm.be

02 240 85 06

Mantelzorg

*Initiatief van 'Samenwerking mantelzorg Brussel'

Deze brochure biedt een overzicht van gratis vormingen voor mantelzorgers en professionelen en ondersteunt zo lokale dienstencentra en dagcentra in hun opdracht om de zorgtaak voor mantelzorgers haalbaar te houden.

Gratis

Duur: afhankelijk per infosessie

Nederlands

Aanvragen via mantelzorg.brussel@gmail.com minimaal 10 weken voor aanvang van de activiteit

Ouderenmisbehandeling

*Home-Info

Voordrachten/informatiemomenten voor senioren, hun omgeving en professionele hulpverleners: wat is ouderenmis(be)handeling, welke vormen kunnen voorkomen, welke zijn de signalen, wat doen bij een vermoeden van ouderenmis(be)handeling, hoe reageren  als hulpverlener, enz…  Het kan ook gaan over een specifiek probleem: Hoe zorg ik zo lang mogelijk voor mijn eigen financiën?

50 €

Nederlands

*Sepam, een dienst van Infor-Homes, organiseert ook vormingen rond ouderenmisbehandeling in het Frans. Contacteer ons voor meer info.Prijs is afhankelijk van de aanvrager.

home.info@misc.irisnet.be

02 511 91 20

Voorafgaande zorgplanning

*Onderzoeksgroep 'zorg rond levenseinde' VUB

Misschien heeft u er zelf al eens over nagedacht. Hoe wil u verzorgd worden als u iets erg overkomt? Misschien kan u dat op het moment zelf nog wel duidelijk maken. In dat geval, geen probleem. Maar hoe wil u verzorgd worden als er iets gebeurt waardoor u uw eigen wil niet meer kan uiten. Wil u bijvoorbeeld nog gereanimeerd of kunstmatig gevoed worden? En wat indien u in een toestand van onomkeerbare coma terechtkomt? Dankzij een voorafgaande zorgplanning kan u uw familie en zorgverleners duidelijk maken welke zorgen u wil voor het geval u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Voorafgaande zorgplanning is een communicatieproces tussen de patiënt, zijn familie of naasten en een arts waarbij de waarden, wensen en voorkeuren van de patiënt over toekomstige zorg besproken worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, komt u te weten tijdens de infosessie.

20 €

Nederlands

Lieve Van Den Block

lvdblock@vub.ac.be

02 477 43 10

 

Wat als thuis wonen niet meer lukt?

*Home-Info

Voordrachten/informatiemomenten voor senioren, hun omgeving en professionele hulpverleners rond het thema ‘residentiële ouderenvoorzieningen’ in ruime zin: Wat kan ik doen als thuis wonen moeilijker wordt en thuiszorg tekort schiet? Welke verblijfsmogelijkheden zijn er? Hoe kies ik een rusthuis? Wat is de taak van Home-Info? Welke afspraken worden er  gemaakt om het samenleven in een rusthuis vlot te laten verlopen? …. Het specifieke onderwerp van de voordracht kan afgesproken worden met de aanvrager.

50 €

Nederlands

*Infor-Homes, de Franstalige tegenhanger van Home-Info, kan gelijkaardige vormingen organiseren in het Frans. Contacteer ons voor meer info.Prijs is afhankelijk van de aanvrager.

home.info@misc.irisnet.be

02 511 91 20

Wilsverklaringen

*huisvandeMens Brussel

Een waardig levenseinde, daar hebben we allen recht op.  Drie wetten staan ons daarin bij: de patiëntenrechtenwet, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet. Tijdens deze infosessie worden de verschillende formulieren rond wilsverklaring bij de hand genomen. Samen met een vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens Brussel wordt onder meer de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring tot euthanasia doorlopen. Een aantal termen worden verduidelijkt, diverse voorbeelden besproken en er is voldoende ruimte voor vragen.

Gratis (evenals de bijhorende documentatie)

Duur: 1u30'

Nederlands

Gaya Van Boven

brussel@demens.nu

02 242 36 02

Wonen zonder zorgen: 10 Woonvormen om over na te denken

*Kenniscentrum Woonzorg

Met de publicatie ‘Wonen zonder zorg(en) – 10 woonvormen om over na te denken’ als vertrekpunt, wordt er eerst een korte en heldere toelichting gegeven over de verschillende woonvormen. Aansluitend willen we in dialoog gaan met de deelnemers; enerzijds om te polsen naar hun belangstelling en eventuele vragen te beantwoorden, anderzijds om samen met hen na te denken over hun eigen woonsituatie en de mogelijkheid om elementen uit de verschillende woonvormen op te nemen in hun eigen woonomgeving.

Gratis

Nederlands/Frans

Luc Lampaert

luc.lampaert@woonzorgbrussel.be

02 211 02 44