Interculturele bemiddeling

ICBBij interculturele bemiddeling zet de zorgverlener een tolk in die niet alleen vertaalt maar ook culturele verschillen duidt. Het belangrijkste aanspreekpunt voor de inzet van interculturele bemiddeling in Brussel is de interculturele bemiddelingsdienst van Foyer. Voor aanvragen bel 02/410 75 81.

In samenwerking met Brussel Onthaal en Foyer heeft het Huis voor Gezondheid een brochure uitgebracht met een overzicht van communicatiehulpmiddelen voor eerstelijnszorgverleners, waarin verschillen tussen tolken en intercultureel bemiddelaars nader staan uitgelegd. De digitale versie van de brochure vindt u hier

Het Huis voor Gezondheid hecht omwille van het diversiteitskarakter van Brussel veel waarde aan gezondheidszorg op maat van mensen met een migratieachtergrond . In een bevraging van het Brusselse werkveld analyseerde het Huis voor Gezondheid hoe zorgverleners (effectief) kunnen omgaan met cultuursensitieve zorgverlening. Het rapport met de resultaten van deze bevraging vindt u hier.

Daarnaast biedt ook de Federale Overheid financiering aan voor Interculturele Bemiddelaars in ziekenhuizen en Interculturele Bemiddeling op afstand via videoconferentie op afstand voor huisartsenAlle ziekenhuizen kunnen gratis een beroep op deze dienstverlening doen. Tijdens de komende maanden zullen ook huisartsen hiervan gebruik kunnen maken. Nu (April 2017) loopt er al een experiment waaraan een 15-tal wijkgezondheidscentra en ook medische diensten van FEDASIL deelnemen. Voor meer informatie zie www.intercult.be

Informatie over Brusselse organisaties die werken rond cultuursensitieve zorg en de door hen gebruikte methodieken kan u vinden op de website www.desocialekaart.be (geef als zoekterm ‘ECM’ in).

De werking Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel heeft een adressenlijst samengesteld van Brusselse Anderstalige Hulpverlening voor Welzijn & Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel. De lijst bevat een actueel overzicht van gezondheidscentra, zorgverleners, tolken en intercultureel bemiddelaars werkzaam in Brussel, met indicatie van talen warin men werkt. U kunt de lijst downloaden via de volgende weblink: http://cultuursensitievezorg.files.wordpress.com/2014/02/editie-2014.pdf