Lokaal Multidisciplinair Netwerk

De Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN's) zijn een pilootproject dat een goede samenwerking wenst uit te bouwen tussen de verschillende zorgverleners rond de zorgtrajecten. Ze krijgen hiervoor steun vanuit het RIZIV. Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel is een initiatief van de Brusselse Huisartsen Kring vzw in samenwerking met de Brusselse Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (Brussels Overleg Thuiszorg vzw) en het Huis voor Gezondheid vzw. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in functie van de RIZIV-zorgtrajecten, ontwikkelt en ondersteunt het Huis voor Gezondheid het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel. 

De zorgtrajectpromotoren van het LMN Brussel staan klaar om u te loodsen door de zorgtrajecten, te helpen aan verwijsdocumenten, te gidsen doorheen de innovaties in e-health, contactgegevens van zorgverleners te delen, ...

Heeft u opmerkingen of vragen, neem met ons contact op!

Minimale doelstellingen

1. Inzamelen, updaten en verspreiden van informatie

 • Voor patiënten met een zorgtrajectcontract
 • Voor zorgverleners en organisaties die lokaal meewerken aan zorgtrajecten

 

2. Ondersteunen en faciliteren van lokale initiatieven inzake informatieverstrekking

 • Voor patiënten (info over lokale aangeboden dienstverlening)
 • Voor zorgverleners (good practices, ervaringen, aangeboden dienstverlening)

 

3. Ondersteunen en faciliteren van de communicatie, het partnership en het lokaal overleg tussen zorgverleners die meewerken aan de zorgtrajecten

4. Verzamelen van informatie over de werking van het netwerk

5. Functieomschrijving zorgtrajectpromotoren 

Extra dienstverleningsmogelijkheden

1. Overleg met andere Lokaal Multidisciplinaire Netwerken

2. Ondersteunen van zorgverleners bij de zorg voor patiënten in zorgtrajecten 

 • Diabeteseducatoren i.s.m. lokale diabetescentra & thuisverpleegkundigen
 • Educatie en medische begeleiding op groepsniveau
 • Infosessies voor anderstaligen

 

3. Afspraken met andere beroepsgroepen: thuiszorg, thuisverpleging, diëtisten en podologen 

 • Zorgpaden
 • Zorgplannen

 

4. Ondersteunen van zorgverleners bij de opvolging en zorg van diabetespatiënten buiten zorgtrajecten 

5. Wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

 • De Brusselse zorgvrager
 • De Brusselse Huisartsen Kring
 • Het Brussels Overleg Thuiszorg
 • De individuele Brusselse huisartsen
 • De eerstelijns zorgverleners uit Brussel
 • De Brusselse specialisten in de pathologie van de zorgtrajecten
 • De lokale ziekenhuizen
 • Het RIZIV
 • Het Huis voor Gezondheid

 

Werkingsgebied

Brussels Hoofdstedelijk GewestHet Lokaal Multidisciplinair Netwerk werd ontwikkeld ter ondersteuning van zorgverleners, hun instellingen en patiënten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werkingsgebied van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel komt geografisch overeen met het werkingsgebied van de Brusselse Huisartsen Kring en het Brussels Overleg Thuiszorg: de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.