Netwerk

Huis voor Gezondheid stimuleert netwerking, zowel binnen de gezondheidszorg als sectoroverschrijdend.

Hier enkele netwerken die we mee ondersteunen: