Nomenclatuur voor diëtisten

Nomenclatuur

Code Honoraria*

Tegemoetkoming:

Rechthebbende met voorkeurregeling

Tegemoetkoming:

Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Voortraject

771131

19,50 EURO 17,55 EURO 14,63 EURO

Zorgtraject

794010

19,50 EURO 17,55 EURO 14,63 EURO

*Honoraria per 30 minuten

Nomenclatuur educatie door diëtist-educator

Nomenclatuur Honoraria*

Tegemoetkoming:

Rechthebbende met voorkeurregeling

Tegemoetkoming:

Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Starteducatie

794054

21,97EURO 21,97 EURO 21,97 EURO

Opvolgeducatie

794076

21,97EURO 21,97 EURO 21,97 EURO

Extra educatie bij problemen

794091

21,97 EURO 21,97 EURO 21,97 EURO

* honoraria per 30 minuten

Vorming- en intervisiemoment voor diëtisten

De vorming biedt diëtisten uit Brussel en de rand de mogelijkheid om zich bij te scholen rond een actueel thema. Met het intervisiemoment willen we concrete werkproblemen verhelderen en oplossen, zodat de professionele uitvoering en de kwaliteit van zorg verhoogd kan worden. Diëtisten krijgen de kans om collega’s te ontmoeten en samen met hen knelpunten, noden, behoeftes en cases te bespreken.

Aanvraagformulier tegemoetkoming mutualiteit
TitelAangepast opKliks
Christelijke Mutualiteit02-12-2013310
Euromut02-12-2013244
Partena02-12-2013253
Socialistische Mutualiteit02-12-2013259
Interpretatie vrijstelling BTW voor diëtisten door de commissie zelfstandigen
TitelAangepast opKliks
Interpretatie vrijstelling BTW voor diëtisten door de commissie zelfstandigen29-03-2016428
Richtlijnen en protocollen
TitelAangepast opKliks
How do patients with uncontrolled diabetes seek and use information sources for their diet?02-12-2013485
Screening en diagnose van diabetes mellitus type 2 - steekkaart25-03-2016352
Voor uw patiënt
TitelAangepast opKliks
Overzicht terugbetaling diëtetiek per mutualiteit02-09-2016121
Voedingsadvies voor diabetespatiënten29-03-2016252
Voordelen diabetespatiënten per mutualiteit25-03-2016683