Nomenclatuur diabeteseducator

Nomenclatuur

Module Verpleegkundige met specifiek registratienummer Diëtist, podoloog, kinesitherapeut met specifiek registratienummer
Starteducatie 423813 794054
Opvolgeducatie 423835 794076
Extra educatie bij problemen 423850 794091

Educatie in wijkgezondheidscentra

Verpleegkundig-diabeteseducatoren of kinesitherapeut diabeteseducatoren:

  • Diabeteseducatie valt binnen het forfait => er kunnen geen afzonderlijke prestaties aangerekend worden

Diëtist-diabeteseducatoren of podoloog-diabeteseducatoren:

  • Diabeteseducatie valt buiten het forfait => er kunnen wel afzonderlijke prestaties aangerekend worden

Steekkaarten als houvast voor diabeteseducatoren

Het Huis voor Gezondheid ontwikkelde samen met de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) uit Vlaanderen en de Vlaamse Diabetes Liga (VDL) steekkaarten die diabeteseducatoren houvast bieden bij het geven van patiënteneducatie. Deze steekkaarten zijn personaliseerbaar en digitaal beschikbaar.

Er werden 20 steekkaarten ontwikkeld, steeds volgens eenzelfde opbouw. Elke steekkaart bestaat uit vier  vaste onderdelen: aandachtspunten, doorverwijzing, interessante bronnen en eigen notities. Bij aandachtspunten vindt u items terug die belangrijk zijn om te vermelden tijdens het geven van patiënteducatie. Onder doorverwijzing staan zorgverleners of instanties die een belangrijke rol spelen bij het desbetreffende thema. Zoals bijvoorbeeld de diëtiste bij de steekkaart over voeding. Onder interessante bronnen vindt u links terug naar websites die meer informatie geven over het thema van de steekkaart. Tenslotte wordt er in het laatste luikje ruimte voorzien voor uw eigen notities.

De steekkaarten kunnen gratis gedownload worden op deze pagina (onderaan) of op de website van de Vlaamse Diabetes Liga en de andere LMN's.

Permanente Vorming & Coaching

 

Permanente vorming

Als u wil erkend blijven als diabeteseducator bent u verplicht om jaarlijks 15u bijscholing te volgen. Daarom heeft het LMN Brussel in samenwerking met de Erasmus Hogeschool Brussel een pakket permanente vorming en coaching ontwikkeld. Deze vormingen bieden diabeteseducatoren de mogelijkheid om aan minstens 15 uur verplichte vorming per kalenderjaar te komen.

Coaching

Als diabeteseducator dient u aangesloten te zijn bij een Lokaal Multidisciplinair Netwerk en een diabetesconventiecentrum. Het diabetesconventiecentrum is verplicht jaarlijks één coachingsmoment te organiseren voor zijn aangesloten diabeteseducatoren.

Sluit je aan bij het LMN Brussel! Neem contact op: info@huisvoorgezondheid.be of 02/412 31 65.

Intervisie voor diabeteseducatoren

2x per jaar voorziet het LMN Brussel intervisiemomenten voor diabeteseducatoren. Op die manier krijgt u de gelegenheid om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Voorts worden activiteiten en evenementen besproken die u als diabeteseducator kunnen aanbelangen.

Materiaal
TitelAangepast opKliks
Aanvraag voor aflevering bloedglucosemeter (FR)25-03-2016378
Aanvraag voor aflevering bloedglucosemeter (NL)25-03-2016496
Aanvraag voor aflevering bloedglucosemeter (invulvelden)25-03-2016394
Registratie diabeteseducatoren
TitelAangepast opKliks
Registratie als diabeteseducator - Algemene informatie25-03-2016396
Registratie als diabeteseducator - Registratieformulier Riziv25-03-2016356
Stappenplan voor uw patiënt
TitelAangepast opKliks
Starten met een zorgtraject diabetes
TitelAangepast opKliks
Beknopte infofiche opstart zorgtraject en voorschrijven educatie24-05-201840
Voordelen diabetespatiënten per mutualiteit23-04-201864
Steekkaarten
TitelAangepast opKliks
Artikel: diabetisch maculair oedeem25-11-2014347
Gebruiksaanwijzing steekkaarten 28-06-2016414
Steekkaart andere culturen 201627-05-2016168
Steekkaart beweging 201627-05-2016178
Steekkaart chronische oogaandoeningen 201627-05-2016148
Steekkaart complicaties op lange termijn 201627-05-2016144
Steekkaart educatiemateriaal 201627-05-2016172
Steekkaart hypo hyper 201627-05-2016181
Steekkaart insuline injecties 201627-05-2016155
Steekkaart motiverende gespreksvoering 201627-05-2016142
Steekkaart niet-insuline medicatie 201627-05-2016159
Steekkaart ondersteuningsaanbod 201709-08-201796
Steekkaart reizen 201627-05-2016150
Steekkaart rijbewijs 201627-05-2016155
Steekkaart roken en alcohol 201627-05-2016142
Steekkaart seksualiteit 201627-05-2016144
Steekkaart starten als diabeteseducator 201627-05-2016188
Steekkaart tegemoetkomingen 201627-05-2016154
Steekkaart terugkoppeling naar de huisarts 201627-05-2016154
Steekkaart voetzorg 201627-05-2016156
Steekkaart werk en verzekering 201627-05-2016144
Steekkaart zelfcontrole 201627-05-2016156
Verslagen
TitelAangepast opKliks