Permanente Vorming en Intervisie voor diabeteseducatoren

PERMANENTE VORMING & COACHING

 

PERMANENTE VORMING

Als u wil erkend blijven als diabeteseducator bent u verplicht om jaarlijks 15u bijscholing te volgen. Daarom heeft het LMN Brussel in samenwerking met de Erasmus Hogeschool Brussel een pakket permanente vorming en coaching ontwikkeld. Deze vormingen bieden diabeteseducatoren de mogelijkheid om aan minstens 15 uur verplichte vorming per kalenderjaar te komen.

COACHING

Als diabeteseducator dient u aangesloten te zijn bij een Lokaal Multidisciplinair Netwerk en een diabetesconventiecentrum. Het diabetesconventiecentrum is verplicht jaarlijks één coachingsmoment te organiseren voor zijn aangesloten diabeteseducatoren.

Sluit je aan bij het LMN Brussel! Neem contact op: info@huisvoorgezondheid.be of 02/412 31 65.

INTERVISIE VOOR DIABETESEDUCATOREN

2x per jaar voorziet het LMN Brussel intervisiemomenten voor diabeteseducatoren. Op die manier krijgt u de gelegenheid om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Voorts worden activiteiten en evenementen besproken die u als diabeteseducator kunnen aanbelangen.