Samenwerking apotheker-huisarts

Lokaal overleg tussen huisarts en apotheker

Overleg en taakafspraken tussen zorgverleners worden steeds belangrijker, ook het medisch-farmaceutisch overleg (MFO). Huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk hebben immers een gezamenlijk doel: de optimale zorg voor hun patiënt.

Huis voor Gezondheid, Apothekers van Brussel en RML-B hebben de handen in elkaar geslaan om kwalitatief medisch-farmaceutisch overleg mogelijk te maken voor Brusselse huisartsen en apothekers. Samen streven we ernaar om de dialoog tussen apothekers en huisartsen te bevorderen en te ondersteunen. Hiervoor hebben we praktische tools uitgewerkt waarmee u zelf de communicatie kan aangaan met de apotheker(s) en huisartsen uit uw wijk. 

Contactkaartje

U kunt het contactkaartje gebruiken om snel en eenvoudig een ontmoeting of overleg aan te vragen bij de apotheker(s) of huisarts(en) met wie u een nauwer contact wenst.

 

beeld handleidingHandleiding voor een kwalitatief overleg

De handleiding voor overleg biedt u een concrete leidraad om een praktisch en gestructureerd overleg te organiseren en eventuele gemaakte afspraken te specifiëren. De tweetalige handleiding bevat informatie, voorbeeldvragen en een overzicht van de wetgeving over de voorgestelde inhoudelijke thema’s:

 • Bereikbaarheid en communicatie
 • Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift
 • Verslaving en misbruik*
 • Magistrale bereidingen*
 • Voorschrift op stofnaam en substitutie
 • Wachtdienstregeling
 • Zorgtrajecten

U kunt de volledige handleiding downloaden in pdf-formaat. Er is eveneens een Franstalige versie beschikbaar. Deze 2de versie van mei 2015 bevat een aantal wijzigingen.
* De pakketen aangeduid met dit teken zijn erkent door het RIZIV. Hiervoor kan een financiering worden aangevraagd.  De andere pakketten wachten momenteel nog op erkenning.

In mei 2017 publiceerde het Apothekersblad hier dit artikel over n.a.v. een interview met Huis voor Gezondheid, AVB en RML-B.

Hoe begin ik eraan?

Ontdek het hier

Bestellen?

De map is gratis beschikbaar voor alle geïnteresseerde Brusselse huisartsen en apothekers. U kunt de map bestellen door te mailen naar dorien@huisvoorgezondheid.be

Een lokaal overleg organiseren

Deze tools rond medisch-farmaceutisch overleg zijn gemakkelijk bruikbaar om een bijeenkomst te organiseren tussen de huisartsen en apothekers uit uw wijk rond een aantal gemeenschappelijke thema’s. Dit kan als LOK-vergadering of georganiseerd vanuit een groepspraktijk. Het huis voor Gezondheid biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor Brusselse huisartsen en apothekers.

Vormingspakket: Powerpoint-presentatie

Indien u zelf een overleg wenst te organiseren, bieden we u een vormingspakket aan met hierin een Powerpoint-presentatie die als basis dient voor de opbouw van het overleg. De presentatie is gebaseerd op de handleiding voor een kwalitatief overleg en kunt u hier downloaden.

Elk thema wordt ingeleid met een aantal algemene vragen om in groep te bespreken en in gedachten te houden. Vervolgens worden meer specifieke zaken besproken op ‘vraag en antwoord’-wijze (basisprincipes, wetgeving, …). Regelmatig verschijnt een pop-up met daarop meer specifieke vragen waarrond kan worden gediscussieerd door de deelnemers en akkoorden worden gezocht. Op het einde van elk hoofdstuk worden de gevonden “good practices” en eventueel gemaakte afspraken kort opgesomd.

Praktisch

U kunt 3 thema’s kiezen om rond te overleggen in kleine groepjes van huisartsen en apothekers die in dezelfde buurt actief zijn. Deze groepen worden gemodereerd en gestructureerd dankzij de handleiding voor een kwalitatief overleg tussen huisarts en apotheker.

 • Tijdschema: 2 uur, ’s avonds tussen 20u en 22u of op een ander moment tijdens de dag.
 • Uitnodiging: wij zorgen voor de verspreiding van de uitnodiging en het beheer van de inschrijvingen.
 • Inhoud: U ontvangt een USB-stick met al het materiaal om het overleg te organiseren.
 • Plaats: Het overleg gaat bij voorkeur door in een vergaderzaal in uw lokalen, maar kan ook plaatsvinden in het Huis voor Gezondheid.

Indien u geïnteresseerd bent om een overleg te organiseren of meer informatie wil, kunt u mailen naar dorien@huisvoorgezondheid.be

Hier vindt u al deze info nog eens overzichtelijk opgelijst.

Andere initiatieven rond MFO

Behalve bovenstaande tools bestaan er verschillende initiatieven die u kunnen ondersteunen bij de organisatie van medisch farmaceutisch overleg. Hieronder een selectie:

MFO valpreventie: het verband tussen vallen en medicatie

Geneesmiddelen behoren tot één van de risicofactoren die tot een val kunnen leiden. In 2015 staat de Week van de Valpreventie in het teken van “Medicatie en vallen” en meer specifiek om het verband tussen het gebruik van psychofarmaca (benzodiazepines/Z-producten, antidepressiva en antipsychotica) en vallen. Het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie heeft een MFO ontwikkeld waarin het verband tussen het gebruik van psychofarmaca en vallen wordt aangetoond en rond dit thema afspraken kunnen worden gemaakt om de zorg voor de patiënt te vergroten. Dit materiaal is gratis beschikbaar op de website www.valpreventie.be.

Multidisciplinair Overleg & e-Zorgplan

Een multidisciplinair overleg in de thuiszorg is een overlegbijeenkomst met minstens drie zorgverleners van verschillende disciplines, waaronder verplicht de huisarts en de thuisverpleegkundige (indien van toepassing). Daarnaast kunnen andere zorgverleners deelnemen (apotheker, kinesitherapeut,…) alsook hulpverleners, de patiënt (of vertegenwoordiger), familie en mantelzorgers.

Het doel van dit overleg is de thuiszorg rond de gebruiker optimaliseren. Bij complexe thuiszorgsituaties (van fysieke, psychische of sociale aard of andere problematiek) kan een multidisciplinair overleg aangewezen zijn om:

 • kennis te maken met de cliëntsituatie/hulpverlening
 • de zorg- en/of hulpverlening onderling af te stemmen
 • de thuiszorg te organiseren
 • de zorg- en/of hulpverlening op te volgen

Voor de organisatie kan beroep worden gedaan op Brussels Overleg Thuiszorg vzw (BOT), een door het SEL erkende organisator van het multidisciplinair overleg die een neutrale en metapositie inneemt. Het RIZIV voorziet een financiering voor de deelnemende zorgverleners.

Het overleg hangt samen met het e-Zorgplan, een modern en uitgebreid communicatiemiddel waardoor afstemming en communicatie vlot kan verlopen.

Klik hier voor meer informatie over het multidisciplinair overleg.

Klik hier voor meer informatie over het e-zorgplan.

Is de patiënt of het merendeel van de zorgverleners Franstalig? Dan kan u beroep doen op de Franstalige tegenhanger van BOT vzw, het SISD-Bruxelles (Service Intégré de Soins à Domicile de Bruxelles). Klik hier om de folder van het SISD-Bruxelles te raadplegen.

 LOK over magistrale bereidingen (MFK)

Vzw MFK (Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg) biedt LOK-avonden aan rond het thema magistrale bereidingen. De sprekers zijn gekwalificeerde apothekers. Een LOK-avond “Magistraal” is een uitstekende gelegenheid om het contact en overleg tussen artsen en apothekers te bevorderen.

Klik hier voor meer inlichtingen rond de LOK-avonden van MFK.

Cercles de qualité

De Franstalige post-universitaire instituten voor apothekers (SSPF) en artsen (SSMG) organiseren “Cercles de Qualités” waarbij artsen en apothekers rond bepaalde thema’s worden verenigd. Het betreft een interactieve bijeenkomst waarbij de zorgverleners rond een bepaald thema de dagelijkse praktijk toetsen aan bestaande richtlijnen een aanbevelingen. Een huisarts en/of apotheker animeert de Cercles de Qualité op basis van een gevalideerd dossier (Dossier de Promotion de la Compétence). Deze sessies worden enkel in het Frans aangeboden.

SSPF neemt de volgende praktische zaken op zich:

 • het versturen van de uitnodigingen naar de betrokken artsen en apothekers
 • de vergoeding van de spreker
 • het ter beschikking stellen van didactisch materiaal

Daarnaast stelt SSPF een bedrag ter beschikking van 7 euro per deelnemer om de cateringskosten te dekken (drankjes en boordjes). Meer informatie vindt u op de website van SSPF.