Stappenplan zorgtraject CNI

STAP 1: Consultatie bij de huisarts

 • De huisarts gaat na of de patiënt voldoet aan de criteria voor het zorgtraject CNI
 • De huisarts gaat na of de patiënt een GMD heeft, een zorgtrajectcontract kan enkel afgesloten worden met de GMD-houdende huisarts. Indien de patiënt nog geen GMD heeft, dient dit binnen 12 maanden na ondertekening van het contract in orde gebracht te worden.
 • De huisarts bespreekt de doelstellingen, voorwaarden en voordelen van het zorgtraject met de patiënt
 • Indien patiënt akkoord gaat, ondertekenen huisarts en patiënt het zorgtrajectcontract (NL-versie / FR-versie)
 • De huisarts stelt op basis van deze doelstellingen een geïndividualiseerd opvolgingsplan op in overleg met de patiënt
 • De huisarts verwijst de patiënt naar een nefroloog, die het contract ondertekent tijdens een consultatie
 • De patiënt krijgt een ondertekend zorgtrajectcontract en een verwijsbrief mee voor de nefroloog

.

STAP 2: Consultatie bij de nefroloog

De nefroloog ondertekent het zorgtrajectcontract en geeft dit opnieuw mee aan de patiënt.

STAP 3: Tweede consultatie bij de huisarts

 • De patiënt bezorgt het contract (ondertekend door huisarts, specialist en patiënt) terug aan de huisarts
 • De huisarts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract naar de verzekeringsinstelling van de patiënt (t.a.v. adviserend geneesheer)
 • De huisarts bewaart het ondertekend origineel in het GMD en noteert de startdatum (= datum ontvangst door adviserend geneesheer)

.

STAP 4: Doorverwijzing door de huisarts

Doorverwijzing naar de diëtist

De patiënt heeft naargelang het stadium van zijn ziekte recht op een aantal consultaties bij de diëtist:

 • stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²): 2 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar
 • stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar

.

De huisarts geeft aan de patiënt een voorschrift en een verwijsbrief mee.
U vindt hier een overzicht van de Nederlandskundige diëtisten die in Brussel werkzaam zijn.

Doorverwijzing naar de nefroloog / internist werkzaam in erkend dialysecentrum

De patiënt dient minstens 1x per jaar op consultatie te gaan bij de nefroloog die het contract ondertekend heeft.
De aanbevolen frequentie van een bezoek aan de specialist hangt af van het stadium van de ziekte:

 • Proteïnurie > 1g / 24 u : 1x per jaar
 • Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m²): 1x per 6 maanden
 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73 m²): 1x per 3 maanden
 • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1.73 m²): 1 x per 6 weken

.

De frequentie van het bezoek aan de specialist dient nog verhoogd te worden indien de cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn, indien de patiënt jonger is dan 55 jaar of indien er sprake is van een progressieve achteruitgang van de nierfunctie.

De huisarts geeft aan de patiënt een verwijsbrief mee.

Doorverwijzing naar de apotheker

Zelfzorgmateriaal

.

De patiënt krijgt voor deze bloeddrukmeter een terugbetaling van maximaal 60 euro.
Deze bloeddrukmeter is na 5 jaar hernieuwbaar op voorschrift.

Geneesmiddelen

Voor bepaalde geneesmiddelen is geen attest nodig van de adviserend geneesheer.
De patiënt betaalt voor deze geneesmiddelen een persoonlijk aandeel.