Stappenplan Zorgtraject Diabetes

STAP 1: CONSULTATIE BIJ DE HUISARTS

 • De huisarts gaat na of de patiënt voldoet aan de criteria voor het zorgtraject diabetes
 • De huisarts gaat na of de patiënt een GMD heeft, een zorgtrajectcontract kan enkel afgesloten worden met de GMD-houdende huisarts. Indien de patiënt nog geen GMD heeft, dient dit binnen 12 maanden na ondertekening van het contract in orde gebracht te worden.
 • De huisarts bespreekt de doelstellingen, voorwaarden en voordelen van het zorgtraject met de patiënt (linken naar patiëntenluik)
 • Indien patiënt akkoord gaat, ondertekenen huisarts en patiënt het zorgtrajectcontract (NL-versie / FR-versie)
 • De huisarts stelt op basis van deze doelstellingen een geïndividualiseerd opvolgingsplan op in overleg met de patiënt
 • De huisarts verwijst de patiënt naar een diabetoloog/ endocrinoloog, die het contract ondertekent tijdens een consultatie
 • De patiënt krijgt een ondertekend zorgtrajectcontract en een verwijsbrief mee voor de diabetoloog/ endocrinoloog

 

STAP 2: CONSULTATIE BIJ DE DIABETOLOOG/ ENDOCRINOLOOG

 De diabetoloog/ endocrinoloog ondertekent het zorgtrajectcontract en geeft dit opnieuw mee aan de patiënt.

STAP 3: TWEEDE CONSULTATIE BIJ DE HUISARTS

 • De patiënt bezorgt het contract (ondertekend door huisarts, specialist en patiënt) terug aan de huisarts
 • De huisarts stuurt een kopie van het zorgtrajectcontract naar de verzekeringsinstelling van de patiënt (t.a.v. adviserend geneesheer)
 • De huisarts bewaart het ondertekend origineel in het GMD en noteert de startdatum (= datum ontvangst door adviserend geneesheer)

 

STAP 4: DOORVERWIJZING DOOR DE HUISARTS

DOORVERWIJZING NAAR DE DIABETESEDUCATOR

De huisarts maakt een voorschrift op voor:

Gelieve educatie in de eerste lijn voor te schrijven. Educatie in de tweede lijn kan enkel bij onvoldoende aanbod in de eerste lijn of een complexe medische toestand van de patiënt. De huisarts en de patiënt plannen de educatie en bespreken de keuze van educator. Hier kunt een diabeteseducator vinden voor uw patiënt. De patiënt krijgt een verwijsbrief voor diabeteseducatie mee.

De patiënt krijgt maximale terugbetaling voor diabeteseducatie.

DOORVERWIJZING NAAR DE DIËTIST

Indien aangewezen heeft de patiënt recht op 2 consultaties van 30 minuten bij de diëtist per jaar.

De huisarts geeft aan de patiënt een voorschrift en een verwijsbrief mee.
U vindt hier een overzicht van de Nederlandskundige diëtisten die in Brussel werkzaam zijn.

DOORVERWIJZING NAAR DE DIABETOLOOG / ENDOCRINOLOOG

De patiënt dient minstens 1x per jaar op consultatie te gaan bij de diabetoloog / endocrinoloog die het contract ondertekend heeft.
De huisarts geeft aan de patiënt een verwijsbrief mee.

DOORVERWIJZING NAAR DE APOTHEKER

Zelfzorgmateriaal

 • De huisarts maakt een voorschrift voor een bloedglucosemeter, strips en lancetten
 • De diabeteseducator maakt een attest op voor het type glucosemeter
 • De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het zelfzorgmateriaal en levert dit af