Studievoormiddag: 'De eerstelijnspsycholoog in Brussel: een vak apart?'

Tijdens de eerstelijnsconferentie van Minister Vandeurzen in 2010, schoof de werkgroep ‘Geestelijke gezondheidszorg’ een belangrijke aanbeveling naar voor: "De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg moet verbeterd worden via een eerstelijnspsychologische functie." De minister zette deze aanbeveling om in een projectoproep. Eind 2011 maakte het kabinet bekend dat er 6 pilootprojecten konden starten. 

De zes pilootprojecten, één in elke provincie in Vlaanderen en Brussel, zijn erg verschillend. De projecthouders kozen voor diverse invullingen. Het Huis voor Gezondheid koos ervoor om geen extra eerstelijnspsycholoog aan te werven maar samen te werken met CGG Brussel. Het CGG detacheert 10 psychologen naar 9 verschillende huisartsenpraktijken (met in totaal 25 betrokken huisartsen). De ELP’s consulteren bijgevolg in de huisartsenpraktijk.

PRESENTATIES

Vlaams Minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sloot het geheel af.

MEER INFO

Huis voor Gezondheid
Lakensestraat 76/7
1000 Brussel
t. 02 412 31 65
e. info@huisvoorgezondheid.be