(thuis)verpleegkundige

bzThuisverpleegkundige

Huis voor Gezondheid ondersteunt de vzw Bzorgt, een beroepskring waarin thuisverpleegkundigen, maar ook zorgkundigen en verzorgenden zich kunnen verenigen. Bzorgt biedt met name professionele vormingen relevant voor zorgverleners werkzaam in de thuiszorg. Thuisverpleegkundigen worden via de infosessies op de hoogte gehouden van RIZIV nieuws relevant voor de eigen beroepsgroep. Verder worden zorgverleners werkzaam in de thuiszorg op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen in hun sector, congressen, studies etc.

Huis voor Gezondheid ondersteunt de beroepskring Bzorgt inhoudelijk en qua administratie.

Voor meer informatie over Bzorgt zie deze brochure (hyperlink plaatsen) of contacteer Isabel Gaisbauer op het e-mail adres isabel@huisvoorgezondheid.be of de voorzitter van de beroepsgroep Willy De Smet via de.smet.willy@telenet.be

Samenwerking met huisartsen

De beroepskringen Bzorgt en BHAK (Brusselse Huisartsenkring) hebben in december 2014 een gezamenlijke sessie georganiseerd waarin de onderlinge samenwerking tussen huisarsten en thuisverpleegkundigen centraal staat. Zij hebben hiertoe verschillende samenwerkingstools opgelijst

Kik hier voor de tools