Tolken

Sommige patiënten met een migratieachtergrond hebben moeite om zich verstaanbaar te maken in het Nederlands. Daar komt nog eens bij dat zij vanuit hun culturele achtergrond soms een andere beleving hebben van ziektes en gezondheidszorg dan autochtone patiënten. Wanneer door deze barrières de communicatie tussen de zorgvrager en zorgverlener stroef verloopt wordt het moeilijker de kwaliteit van de zorgverlening optimaal te houden.

Er zijn verschillende sociaal tolk- en vertaaldiensten en services gericht op interculturele bemiddeling(ICB) en schriftelijke communicatie op maat van anderstaligen voor Nederlandskundige zorgverleners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In samenwerking met Brussel Onthaal en Foyer heeft het Huis voor Gezondheid een brochure uitgebracht met een overzicht van communicatiehulpmiddelen voor eerstelijnszorgverleners. Hierin wordt uitgelegd wat de taak van een tolk is, en de rol van de interculturele bemiddelaar.

Een tolk ter oplaatse vertaalt het gesproken woord, zonder rekening te houden met culturele interpretatieverschillen. De informatie wordt meteen vertaald. Een tolk kan ter plaatse ingezet worden, maar er kan ook beroep gedaan worden op een telefoontolk.

Voor tolken ter plaatse gelieve contact op te nemen met het Sociaal vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw, tel. 02/511 27 15

Voor de inzet van een telefoontolk gelieve contact op te nemen met de Vlaamse tolkentelefoon Ba-bel, tel 02/208 06 11.

Bekijk ook eens de digitale versie van de brochure, met daarin alle contactgegevens van de betrokken diensten. 

Daarnaast biedt ook de Federale Overheid financiering aan voor Interculturele Bemiddelaars in ziekenhuizen en Interculturele Bemiddeling op afstand via videoconferentie op afstand voor huisartsenAlle ziekenhuizen kunnen gratis een beroep op deze dienstverlening doen. Tijdens de komende maanden zullen ook huisartsen hiervan gebruik kunnen maken. Nu (April 2017) loopt er al een experiment waaraan een 15-tal wijkgezondheidscentra en ook medische diensten van FEDASIL deelnemen. Voor meer informatie zie www.intercult.be

 

De werking Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel heeft een adressenlijst samengesteld van Brusselse Anderstalige Hulpverlening voor Welzijn & Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel. De lijst bevat een actueel overzicht van gezondheidscentra, zorgverleners, tolken en intercultureel bemiddelaars werkzaam in Brussel, met indicatie van talen warin men werkt. U kunt de lijst downloaden via de volgende weblink: http://cultuursensitievezorg.files.wordpress.com/2014/02/editie-2014.pdf