Uw rol in het zorgtraject CNI

Rol van de huisarts

De huisarts is de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met uw patiënt, de specialist en andere zorgverleners betrokken bij het zorgtraject.

Dit zorgplan omvat onder meer:
 • concrete doelstellingen op maat van uw patiënt (vb. gewicht, rookstop)
 • een geplande follow-up in functie van deze doelstellingen
 • afspraken voor raadpleging bij huisarts/specialist, verzorging door paramedici en technische onderzoeken

.

Concreet betekent dit:
 • uw patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop
 • zo nodig het zorgplan aanpassen/bijsturen

.

Rol van de nefroloog

U heeft een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige.
Hierbij werkt u nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Concreet betekent dit:
 • u ontwikkelt een partnerschap met de huisarts en de andere zorgverleners
 • u verwijst de patiënt terug naar de huisarts
 • u overlegt en communiceert met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • u ondersteunt, op hun vraag, de huisarts en andere zorgverleners die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • u informeert uw patiënt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject

.

Rol van de diëtist

Op voorschrift van de huisarts verzorgt een erkend diëtist raadplegingen diëtetiek voor patiënten met een zorgtraject CNI.
Deze raadplegingen zijn afhankelijk van het stadium van de ziekte.

 • stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²): 2 x 30 min. per kalenderjaar*
 • stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar*
 • stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar*

.

Patiënten in een zorgtraject CNI dienen voor deze raadplegingen bij de diëtist enkel remgeld te betalen, zijnde € 4,87 of € 1,95 voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Indien een patiënt naast het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ook een zorgtraject diabetes heeft afgesloten, heeft de patiënt voor beide zorgtrajecten samen recht op maximum 2 diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar, uitgezonderd indien de patiënt zich in stadium 4 en 5 van nierlijden bevindt:

 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar*
 • Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar*

* Een kalenderjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.

Rol van de apotheker

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter aan de patiënt met een zorgtraject CNI. De apotheker legt de werking van de bloeddrukmeter uit en geeft ook de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik en dit als aanvulling bij de uitleg van de huisarts.

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro. De eventuele extra kost die voortvloeit uit het verschil tussen de apotheekprijs van de bloeddrukmeter en het maximale bedrag van de tegemoetkoming is  ten laste van de rechthebbende. Als er een toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 18 euro.

U vindt hier op pag. 4 de procedure voor aflevering van de bloeddrukmeter, alsook het overzicht gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters.