Uw rol in het zorgtraject Diabetes

ROL VAN DE HUISARTS

De huisarts is de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan[1].
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met uw patiënt, de specialist en andere zorgverleners betrokken bij het zorgtraject.

DIT ZORGPLAN BEVAT ONDER MEER:
 • concrete doelstellingen op maat van uw patiënt (vb. gewicht, rookstop)
 • een geplande follow-up in functie van deze doelstellingen
 • afspraken voor raadpleging bij huisarts/specialist, verzorging door paramedici en technische onderzoeken

CONCREET BETEKENT DIT:

 • uw patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop
 • zo nodig het zorgplan aanpassen/bijsturen

 

ROL VAN DE DIABETOLOOG / ENDOCRINOLOOG

U heeft een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige.
Hierbij werkt u nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

CONCREET BETEKENT DIT:
 • u ontwikkelt een partnerschap met de huisarts en de andere zorgverleners
 • u verwijst de patiënt terug naar de huisarts
 • u overlegt en communiceert met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • u ondersteunt, op hun vraag, de huisarts en andere zorgverleners die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • u informeert uw patiënt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject

 

ROL VAN DE DIËTIST

Op voorschrift van de huisarts verzorgt een erkend diëtist raadplegingen diëtetiek voor patiënten met een zorgtraject diabetes.
Een patiënt in een zorgtraject heeft recht op maximum 2 verstrekkingen / kalenderjaar. De minimum duurtijd per verstrekking is 30 minuten.

Patiënten in een zorgtraject diabetes dienen voor deze raadplegingen bij de diëtist enkel remgeld te betalen. Voor een actueel overzicht van de honoraria en het remgeld, verwijzen we naar het document 'Nomenclatuur en honoraria paramedische prestaties'.

Indien een patiënt naast het zorgtraject diabetes ook een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft afgesloten, heeft de patiënt voor beide zorgtrajecten samen recht op maximum 2 diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar, uitgezonderd indien de patiënt zich in stadium 4 en 5 van nierlijden bevindt:

 • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. per kalenderjaar*
 • Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. per kalenderjaar*

* Een kalenderjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.

ROL VAN DE APOTHEKER

ZORGTRAJECT DIABETES

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met een “zorgtraject diabetes”:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
 • 3 x 50 strips et 100 lancetten per 6 maanden

Naast een voorschrift van de huisarts dient de patiënt ook nog een attest van de diabeteseducator aan de apotheker te geven waarop het type glucometer vermeld staat. De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.

Het formulier van de diabeteseducator (PDF - 44 KB) is alleen verplicht bij het afleveren van een bloedglucosemeter. Bij de hernieuwing van strips en lancetten is geen formulier vereist. De apotheker hecht het formulier aan het voorschrift van de huisarts.

U vindt hier het overzicht van gevalideerde en terugbetaalde glucometers, strips en lancetten.

PROGRAMMA 'EDUCATIE & ZELFZORG BUITEN ZORGTRAJECT

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met diabetes type 2 met een programma “Educatie en zelfzorg”:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
 • 2 x 50 strips et 100 lancetten per jaar

De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.

U vindt hier het overzicht van gevalideerde en terugbetaalde glucometers, strips en lancetten.

ROL VAN DE PODOLOOG

Op medisch voorschrift van de huisarts hebben patiënten recht op 2 sessies podologie per jaar van min. 45 minuten. Dit voor patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3.

Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Voor de patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

RISICOGROEPEN

 • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
 • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
 • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
 • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)