Voordelen voor u en uw patiënt - ZT CNI

Voordelen voor de huisarts en de specialist

De belangrijkste voordelen zijn:

  • betere opvolging van patiënten die deelnemen aan een zorgtraject, zodat de kwaliteit van zorg verbetert.
  • voor elke patiënt die een zorgtrajectcontract (NL-versie / FR-versie) afsluit, ontvangt u jaarlijks een forfaitair honorarium van € 87,20.
  • een vlottere samenwerking tussen de huisarts en de specialist en andere zorgverleners uit de 1e lijn
  • de huisarts versterkt als beheerder van het GMD zijn centrale positie in het zorgproces

.

Voordelen voor de patiënt

De belangrijkste voordelen zijn:

  • maximale terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts
  • maximale terugbetaling van raadplegingen bij de specialist (internist/nefroloog)
  • nauwere samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners d.m.v. een zorgplan
  • nauwere betrokkenheid als patiënt, door opname van persoonlijke doelstellingen in een zorgplan (patiënt krijgt zo alle informatie omtrent gezonde levensstijl, geneesmiddelen, medische controles, …)
  • naargelang stadium ziekte, recht op een jaarlijks aantal sessies bij de diëtist waarvoor enkel remgeld betaald dient te worden (€ 4,87 of € 1,95 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming)
  • recht op een tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter (zie overzicht)

.

Om als patiënt van bovenstaande voordelen te kunnen genieten moet u steeds een voorschrift van uw huisarts hebben.