Voortraject Diabetes

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie (het zogenoemde “voortraject”).

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Vanaf 1 februari 2016 mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol' (voortraject).

Conreet

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Er wordt een jaarlijkse vergoeding voorzien van 20 EUR.

OPGELET ! Medische huizen dienen het nomenclatuurnummer 109594 te gebruiken. Meer info daarover vind je hier.

De huisarts moet:

  • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
  • de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
  • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
  • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.

Download hier het zorgprotocol.

Nieuwe voordelen patiënt

Volledige terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologie-verstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven:

  • individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (771131): max. 2 per jaar
  • individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (771153): max. 2 per jaar voor patiënten die tot een risicogroep behoren 

Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies

In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:

  • multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
  • de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies. 

 

FAQ

Wat moet er op het voorschrift diëtitiek/ podologie staan?

De huisarts die het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt beheert of een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert, mag de diëtetiek voorschrijven (2 verstrekkingen per jaar) voor patiënten waarvoor de prestatie 102852 " Opvolging van een patiënt met diabetes type 2" werd aangerekend.

Er bestaat geen vast model van voorschrift diëtetiek en de huisarts is niet verplicht " Opvolging van een patiënt met diabetes type 2" te vermelden op het voorschrift 

Toch is het gemakkelijk voor diëtisten en podologen als er iets op het voorschrift staat (ze kunnen anders niet meer controleren of de patiënt in een traject zit). Vanuit het LMN Brussel raden we de huisartsen aan om 'voortraject' op het voorschrift te schrijven, hoewel dit niet verplicht is.