Voortraject Diabetes

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft beslist om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor ALLE PATIENTEN met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie (het zogenoemde “voortraject”).

Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Conreet

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Er wordt een jaarlijkse vergoeding voorzien van 20 EUR.

OPGELET ! Medische huizen dienen het nomenclatuurnummer 109594 te gebruiken. Meer info daarover vind je hier.

De huisarts moet:

 • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
 • de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
 • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
 • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.

Download hier het zorgprotocol.

Voordelen patiënt

Volledige terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologie-verstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven:

 • individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (771131): max. 2 per jaar
 • individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (771153): max. 2 per jaar voor patiënten die tot een risicogroep behoren
.

! Patiënten hebben recht op 2 terugbetaalde verstrekkingen diëtetiek en 2 podologie (risicogroepen) per jaar, ongeacht of zij terugbetaalde educatieverstrekkingen krijgen of niet.

Nieuwe regelgeving voor educatie vanaf 1 mei 2018 

Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde

dat hij/zij:

 • een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft
 • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria
  • leeftijd 15-69 jaar EN
  • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als
   • BMI > 30 EN/OF
   • Arteriële hypertensie
 • een voorschrift van de huisarts heeft

Meer informatie over wie allemaal educatie mag geven binnen het voortraject, hoeveel sessies, over welke onderwerpen,...