Voorwaarden voor de aanvullende opleiding tot diabeteseducator

20 studiepunten tellen of minstens 150 opleidingsuren:

  • omvatten minstens 100 uren theoretisch onderwijs.
  • leiden tot de uitreiking van een getuigschrift door een erkend opleidingsinstituut.

Elders verworven competenties en/of kwalificaties kunnen ingebracht worden, mits een erkend opleidingsinstituut dit valideert.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bepaalt de inhoud van de opleiding en erkent de opleidingsinstituten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Bijkomende opleidingen worden voorgesteld op de site van de Vlaamse Diabetes Liga