Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een optimale aanpak van een chronische ziekte vergt een pro-actieve aanpak waarin patiënten op een georganiseerde en gestructureerde wijze opgevolgd worden door een multidisciplinair team van samenwerkende professionals die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar. Zorgtrajecten zijn momenteel alleen nog maar voorzien voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie en diabetes type 2.