Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Criteria & Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie moet aan een aantal criteria en voorwaarden worden voldaan.

Criteria

De patiënt kan een zorgtraject aangaan indien hij chronische nierinsufficiëntie heeft:

  • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

       en /of

  • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

  De patiënt moet:

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
  • in staat zijn op raadpleging te gaan

Voorwaarden

  • globaal medisch dossier van patiënt laten beheren door de huisarts
  • min. 2 contact/jaar bij huisarts (huisbezoek of raadpleging)
  • min. 1 raadpleging/jaar bij specialist. Indien de patiënt, in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse is gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • zorgtrajectcontract  tekenen naar aanleiding van een raadpleging bij huisarts en specialist
 

Enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald