Actie 4

Eerstelijnszone BruZEL

Ontmoetingsfestival 'Je gezondheid en je welzijn: zelf keuzes maken'

Wat is dit? 

In het voorjaar van 2022 organiseren we een ontmoetingsfestival voor burgers, zorgverleners en beleidsmakers met de voorlopige werktitel ‘Je gezondheid en welzijn: zelf keuzes maken’. 

 

Op deze ontmoetingsdag ligt de focus op het stimuleren en ondersteunen van persoonlijke autonomie. Tijdens dit event krijgen personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers een forum om hun ervaringen te delen. Via conversatietafels en andere kleinschalige activiteiten komen burgers, zorg en beleid dichter bij mekaar. 

 

Hoe doen we dit? 

  • We focussen op ervaringen van Brusselaars (die in of op de rand van kwetsbare omstandigheden leven) en zo model kunnen staan voor andere mensen die zich in hun situatie kunnen herkennen 
  • Naast getuigenissen en discussietafels besteden we veel aandacht aan ontmoetingen en de organisatie van gezellige en ontspannende activiteiten die groepsvorming stimuleren. 

 

Tools 

Na afloop van het festival stellen we een rapport op dat de belangrijkste problemen en noden van mensen (in crisissituaties) beschrijft. Ook presenteren we mogelijke copingstrategieën en good practices voor  meer weerbaarheid en autonomie. 

 

Werkgroep 

Om deze acties goed op te volgen werken we met een werkgroep. Wil je hier met ons over nadenken of heb je hier een mening over?

Stuur dan vandaag nog een mailtje naar: eerstelijnszone@bruzel.be 

 

Leden van de werkgroep zijn:  

 

Meer info 

Meer info over deze actie vind je in ons Actieplan 2021 BruZEL.