Actie 3

Webbanner BruZEL

Samenwerking met partners

Wat is dit?

Elk werkingsjaar sluit BruZEL een samenwerkingsverband met één of meerdere partner(s). We laten de samenwerking groeien. Dit doen we aan de hand van vooraf gekozen thema’s waarop we samen vooruitgang willen boeken.

 

Hoe doen we dit?

Als we de Brusselaar lokale zorg willen aanbieden, moeten we zorgen voor een sterke eerste lijn waarin we alle partners kennen en verenigen. Alleen door concrete samenwerkingen met gemeenschappelijke doelen kan BruZEL fungeren als een volwaardig aanspreekpunt voor de Brusselse zorg. 

In 2021 zet BruZEL voornamelijk in op de samenwerking met Kenniscentrum WWZ. Daarnaast blijven we openstaan voor spontane samenwerkingen of andere projecten. We kiezen ervoor om onze samenwerking met het Kenniscentrum WWZ te laten groeien aan de hand van vier thema’s: 

  1. Kijkstages ‘bij een ander’: we organiseren deze voor medewerkers binnen de Brusselse hulpverlening met als doel elkaar en elkaars werkveld beter te leren kennen 
  2. In kaart brengen van modellen en praktijken rond buurtgerichte zorg
  3. Vlaamse sociale bescherming opvolgen van de evoluties in Brussel 
  4. Organiseren van de eerstelijnsmeeting rond een thema dat partners uit de eerstelijnszorg verbindt  

 

Tools

We werken aan een lokale sociale kaart binnen het thema rond buurtgerichte zorg. Deze willen we als tool gebruiken binnen de opgestarte zorgwijkwerking in de gemeente Jette (zie actie wijkzorgreferent). Dit doen we samen met Kenniscentrum WWZ, Sociaal Brussel, de.socialekaart.be en de partners uit het zorgwijkoverleg in Jette. 

 

Werkgroep

Om deze acties goed op te volgen werken we met een werkgroep. Wil je graag meedenken in deze werkgroep?  Stuur dan een mailtje naar: eerstelijnszone@bruzel.be 

 

Leden van de werkgroep zijn:  

 

Meer info

Meer info over deze actie vind je in ons Actieplan 2021 BruZEL.