18/06: Groepsaanbod steun en opvang tijdens coronacrisis

 • 18 juni 2020
 • 20:00 -22:00
 • Gratis
inschrijven / inscrivez-vous

Nog 12 plaatsen resterend.

Inhoud

Webinar ondersteunend groepsgesprek
FacebookLinkedInTwitter

Medewerkers van The Human Link kunnen voor jullie zorgprofessionals ondersteunende groepssessies per beroepsgroep (artsen, apothekers, verplegers, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers, psychologen en noem maar op) voorzien via een online systeem zodat mensen gericht worden opgevangen, gesteund en elkaar steun kunnen verlenen en geen alleen gevoel hebben bij het uitoefenen van hun beroep in andere omstandigheden in deze coronatijd.

 • Maximum 12 deelnemers
 • Duur: 2u
 • Aanbieder: The Human Link
 • Inschrijven kan tot 10 juni

Tijdens de sessies wordt er gepeild naar gevolgen van werken of niet werken tijdens de corona crisis, impact op het werkleven en privéleven, voorkomen van secundaire traumatisering, nadruk op voorspelbaarheid, controle en sociale steun van elkaar.

Hierbij het kader waarop we ons als opvanger baseren:

 • Kader en achtergrond, op maat van huidige crisis
  • Evidenbased: The Lancet extra aandacht hulpverleners
  • Wat maakt iets meer/minder schokkend
   • erkenning en begrip van zichzelf/anderen
   • waarom mensen verschillen in reactie
  • Wat brengt crisis teweeg
   • balans, stress
   • draagkracht
  • Peilen naar gevolgen
   • emotioneel en lichamelijk
   • gedragsmatig
   • cognitief
   • psycho-educatie geven over gevolgen en erkenning impact van deze gevolgen
    • Dat ze hun eigen reacties beter kunnen kaderen!!!!
  • Secundaire traumatisering: omgaan met veel leed die je als zorgprofessional te zien krijgt
   • Tips om er concreet mee om te gaan
  • Angst om ziek te worden, angst om familie te besmetten, angst om het hoge niveau zonder recuperatie te kunnen blijven volhouden
   • Tips omgaan angst + recuperatie
 • Praktische handvatten aanreiken om het te kunnen volhouden
 • Balans tussen: "ermee bezig zijn" en "recupereren”

Biografie psycholoog

Eveline Bockhodt is master in de klinische psychologie en behaalde een master na master in Human Resources Management aan de Antwerp Management School. Zij volgde de permanente vorming eerstelijns psychologie aan de KULeuven.

Binnen The Human Link geeft ze individuele begeleidingen, coachingen en re-integratiegesprekken bij mensen met een burn-out, conflicten en werkgerelateerde klachten. Bovendien geeft ze workshops rond conflicthantering, stress, burn-out en slaapcoaching. Ze geeft ook workshops rond acute stress: opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen en begeleidt individuele of groepsopvang- en nazorggesprekken in organisaties. Ze doet teaminterventies rond conflicten en pestgedrag in teams. Ze ontwikkelt eveneens psycho-educatief materiaal voor verschillende organisaties.