4/05: Groepsaanbod onder begeleiding van Catherine Brassine

  • 4 mei 2020
  • 19:30 -20:45
  • Gratis
inschrijven / inscrivez-vous

Nog 7 plaatsen resterend.

Inhoud

Thematisch
FacebookLinkedInTwitter

We richten ons aanbod op zorgprofessionals die dagelijks in aanraking komen met het virus en met de angst en machteloosheid die daarbij gepaard gaat.

We geloven sterk in de ondersteunende en verbindende effecten van een ontmoeting in groep tussen lotgenoten, die allen op hetzelfde moment met dezelfde externe druk te kampen hebben.

Als psycholoog zien wij onze rol in zo’n groep erin dat we het proces van stilstaan, uitwisselen en verbinding helpen op gang komen, dat we (h)erkenning en ondersteuning tussen de zorgprofessionals faciliteren en stimuleren.

Het aanbod bestaat uit open, online groepen waar zorgprofessionals elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen.

  • Maximum 7 deelnemers
  • Duur: 1u15min
  • Inschrijven kan tot 1 mei

De ene keer focussen we met de groep op het thema ‘hoe ervaar ik deze crisis als zorgprofessional binnen mijn functie’

De andere keer focussen we op het thema ‘hoe ervaar ik deze crisis als zorgprofessional buiten mijn functie’

Op vraag kan dit aanbod vervolgd worden.

Biografie

Catherine Brassine
Klinisch psychologe

Na een Master in de Klinische Psychologie te hebben behaald, heb ik een tiental jaar in de zorgverleningssector gewerkt (psychiatrische dienst van het UZ Brugmann; CGG ULB: wijkgezondheidscentrum « du Parc »).
In deze verschillende contexten, heb ik mensen met verscheidene problematieken individueel of groepaal mogen begeleiden. Ook, heb ik al die jaren deelgenomen aan werkgroepen betreffende de specifieke vragen en problemen waar de zorgverleners mee te kampen hebben.
Geleidelijk aan, heb ik mijn privépraktijk uitgebouwd, waar ik nu 5 jaar voltijds actief ben. Ik werk er met volwassenen en jongeren met uiteenlopende problematieken, onder meer depressie, traumaverwerking, angst, burn-out, …
Gelijklopend aan deze ervaringen, heb ik mijn pad als psychotherapeute aangevat. Ik ben opgeleid in de analytische psychotherapie voor volwassenen alsook in de analytische therapie voor kinderen en jongeren. Sinds meerdere jaren, ben ik verbonden aan de Belgische school voor Psychoanalyse, waar ik geassocieerd lid ben.
Naast mijn werk als psychotherapeute, ben ik ook supervisor.