Empathisch Frans

Cursus 'Empathisch Frans'

  • 10 oktober 2022 - 14 november 2022
  • 19:30 -22:00
inschrijven / inscrivez-vous

Werk jij of loop je (binnenkort) stage in Brussel? Denk je ook “FRANS?? Zut alors ! Onzeker, ik klap dicht, ik geraak niet meer uit mijn woorden, …”

FacebookLinkedInTwitter

Gedurende vijf maandagavonden -  10 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 7 november en 14 november van 19u30 tot 22u - gaat Sofie Van Pelt aan de slag met concrete voorbeelden van hulpverleningsgesprekken en oefenen we op sleutelzinnen die aansluiten bij de basisgespreksvaardigheden.

Een respectvol en professioneel contact tussen zorgvrager en zorgverlener is waar we in elk gesprek naar streven. Ook tussen collega’s. Om elkaar optimaal te begrijpen, moeten we zo goed mogelijk elkaars taal spreken. Dat kan door de taal te leren en gericht te oefenen en door vertrouwen, rust en zekerheid uit te stralen.

Een basiskennis Frans is vereist om hieraan deel te nemen.

De cursus gaat online door.

De cursus kost €80. Overschrijven kan via rekeningnummer IBAN : BE70 7340 2844 2025 - BIC : KREDBEBB.

Als je meer informatie wilt, gelieve contact op te nemen met katrien@huisvoorgezondheid.be.