Kan eerstelijnszone BruZEL jou helpen? / BruZEL peut vous aider?

  • 8 maart 2021
  • 12:30 -13:30
  • Gratis
inschrijven / inscrivez-vous

Nog 198 plaatsen resterend.

FacebookLinkedInTwitter

Eerstelijnszone BruZEL wil er nog meer zijn voor (organisaties van) personen met een zorg- en ondersteuningsnood.

Daarom moeten we elkaar natuurlijk kennen. Dat kan! Op dit kennismakingsmoment!

Eerste lijn?

De 'eerste lijn' is alle zorg en ondersteuning die dicht in je buurt direct toegankelijk is. Dit is bijvoorbeeld een huisarts, een kinesitherapeut, een sociaal werker van het OCMW,....

BruZEL?

Om deze 'eerste lijn' te versterken moet er samengewerkt worden. Dat is wat BruZEL doet. Wij verenigen de eerste lijn binnen de 19 Brusselse gemeenten.

Dit is de eerstelijnszone, BruZEL: “BruZEL voor zorg altijd in je buurt”.

BruZEL is een samenwerkingsverband tussen Brusselse zorg- en hulpverleners, maar ook tussen lokale overheden en burgers. Dit filmpje legt het allemaal nog eens uit. Om zorg te organiseren die aansluit bij de noden van alle Brusselaars is het belangrijk dat we deze Brusselaars leren kennen en hen ook een stem geven in BruZEL.

Daarom nodigen we je graag uit om kennis te maken.

Programma:

12.30: korte voorstelling BruZEL - Christine Verfaillie & Dorien Pepermans

12.45: wat kan BruZEL voor jou betekenen - Valentine Lebacq, Hubbie, Annet Wauters, Vlaams Patiëntenplatform

13.00: vragen

La zone de soins de la première ligne BruZEL cherche à mieux se connecter avec des (organisations de) personnes susceptibles d’avoir besoin de soins et d'accompagnement.

Pour collaborer, il faut bien sûr se connaître. C’est possible : participez à notre session d'introduction!

 

Première ligne?

La «première ligne» est l'ensemble des soins et du soutien qui sont directement accessibles à proximité. Il s'agit par exemple du médecin généraliste, le kinésithérapeute, le travailleur social du CPAS, ...

 

BruZEL?

Pour renforcer cette première ligne, il faut collaborer. C'est ce que fait BruZEL : nous rassemblons les partenaires de la première ligne au sein des 19 communes bruxelloises.

La zone de soins de première ligne BruZEL: « BruZEL, pour tes soins toujours à proximité ».

 

BruZEL est un partenariat entre les professionnels bruxellois de la santé et du social, mais aussi entre les autorités locales et les citoyens.

Afin d'organiser des soins qui correspondent aux besoins de tous les Bruxellois, il faut que BruZEL apprenne à connaître ses Bruxellois et leur donner une voix

C'est exactement la raison pour laquelle nous aimerions vous inviter à faire connaissance.

 

Programme:

12h30: courte présentation de BruZEL - Christine Verfaillie & Dorien Pepermans

12h45: que peut faire BruZEL pour vous - Valentine Lebacq, Hubbie, Annet Wauters, Vlaams Patiëntenplatform

13h00: questions