Lunchbabbel

Lunchbabbel apothekers / pharmaciens

  • 8 juni 2021
  • 12:30 -13:00
  • Gratis
inschrijven / inscrivez-vous

Nog 98 plaatsen resterend.

FacebookLinkedInTwitter

Wat vond jij van onze vaccinatie-zakken?

Met deze actie wilden we burgers sensibiliseren en Brusselse apothekers ondersteunen.

Eerstelijnszone BruZEL wil er nog meer zijn voor Brusselse apothekers

Daarom moeten we elkaar natuurlijk kennen. Schuif je dus achter je computer met je lunchpakket en stel ons je vragen. Hierdoor kunnen we jou nog beter helpen.

Wat is een eerstelijnszone?

De 'eerste lijn' is alle zorg en ondersteuning die dicht in je buurt direct toegankelijk is. Dit is bijvoorbeeld een apotheker, een huisarts, een kinesitherapeut, een sociaal werker van het OCMW, ... Om deze 'eerste lijn' te versterken moet er samengewerkt worden. Dat is wat BruZEL doet. Wij verenigen de eerste lijn binnen de 19 Brusselse gemeenten.

Daarom is onze slogan: “BruZEL voor zorg altijd in je buurt”.

BruZEL is een samenwerkingsverband tussen Brusselse zorg- en hulpverleners, maar ook tussen lokale overheden en burgers. Om zorg te organiseren op een manier die werkt voor iedereen die in de eerstelijn aan de slag is èn voor de burger, is het belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen kennen die hier werken. Zo kunnen we rekening houden met ieders mening, ook die van jou dus.

Daarom nodigen we je graag uit om kennis te maken.

Programma (voorlopig):

12u30: korte voorstelling BruZEL - Dorien Pepermans, BruZEL

12u40: wat kan BruZEL voor jou betekenen - Stefaan Timperman, UPB-AVB

13u50: Wat vonden jullie van de zakken? Wat zouden jullie willen dat BruZEL doet voor jullie? Vragen?

Qu’avez-vous pensé de nos sacs « vaccination » ?

Par cette action, nous souhaitons sensibiliser les citoyens et soutenir les pharmaciens bruxellois.

 

La Zone de Première Ligne BruZEL, veut être encore plus présente pour les pharmaciens bruxellois.

C’est pourquoi nous devons apprendre à nous connaître. Installez-vous derrière votre écran avec votre lunch et posez nous vos questions lors de notre « lunchbabbel ».  C’est de cette manière que nous pourrons encore mieux vous aider.

Qu’est-ce qu’une zone de première ligne ?

La “première ligne” représente tous les soins et soutiens proches de vous et accessibles directement. C’est par exemple un pharmacien, un généraliste, un kinésithérapeute, un travailleur social du CPAS… Pour renforcer cette “première ligne”, il faut que nous travaillions ensemble. C’est ce que BruZEL fait.  Nous fédérons la première ligne des 19 communes bruxelloises.

C’est d’ailleurs pour cela que notre slogan est : « BruZEL pour des soins toujours près de chez vous »

BruZEL, est une coopération entre les dispensateurs de soins et d’aide, mais également entre les autorités locales et les citoyens.  Il est important que nous connaissions le plus de personnes possible qui travaillent à Bruxelles, afin de pouvoir organiser les soins de manière efficace pour tous les acteurs de la première ligne ET pour les citoyens. Nous pourrons ainsi tenir compte des avis de chacun, et donc du vôtre aussi !

Nous vous invitons donc à faire connaissance pendant un « lunchbabbel ».

Programme (provisoire):

12u30: courte présentation de BruZEL - Dorien Pepermans, BruZEL

 

12u40: que peut représenter BruZEL pour vous ? - Stefaan Timperman, UPB-AVB

 

13u50: Qu’avez-vous pensé des sacs ? Que souhaiteriez-vous que BruZEL fasse pour vous ? Questions ?