[UITGESTELD] Netwerkdag Cultuursensitieve zorg

 • 31 mei 2022
 • 09:30 -15:00
 • Havenlaan 88, 1000 Brussel
Schrijf je hier in!

Gesprekstafels en workshops

Praktisch
FacebookLinkedInTwitter

[Opgelet: De netwerkdag is uitgesteld omwille van de nationale staking op 31/5. Een nieuwe datum volgt later.]

Gesprekstafels

Racisme in de zorg
Het doel van deze discussietafel is om blik verruimend naar racisme in de zorg te kijken & onze eigen gekleurde bril te erkennen. Aan de hand van enkele voorbeelden en stellingen gaan we hierover met elkaar in discussie. Dit zonder oordeel over wat elke persoon zegt of denkt.

Online hulpverlening
Sinds de coronapandemie is online hulpverlening meer dan ooit ingeburgerd geraakt. Vanuit cultuursensitief perspectief verkennen we welke de voor- en nadelen zijn van deze vorm van hulpverlening, wat we graag willen behouden in de toekomst, en gaan ook na hoe je als hulpverlener aan zelfzorg kunt doen bij het online werken.

Cultuursensitieve zorg: haalbaar of niet?
We gaan in discussie over wat er nodig is om goede cultuur sensitieve zorg te verlenen. Is dit zo  anders dan zorg op maat? In hoeverre laten we mensen nog teveel inpassen in ons zorgkader en zijn we voldoende bereid om tegemoet te komen aan ‘de ander’?

Toegankelijkheid van de zorg
Hoe toegankelijk is onze zorg voor mensen met een migratieachtergrond? Waar liggen de drempels en wat kunnen we doen deze te verlagen? Aan de hand van enkele voorbeelden en goede praktijken gaan we in discussie en proberen tot oplossingen te komen.

Workshops

Introductie Kruispuntdenken
Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader. Dit model geeft je een bredere kijk op de superdiverse realiteit en helpt je bij het herkennen van privileges en uitsluitingsmechanismen.

Workshop Ziedet? Cultuursensitieve basishouding
In deze workshop leer je het digitaal leerplatform ‘Ziedet?’ kennen, dat je helpt om vaardigheden en attitudes te oefenen om cultuursensitief met je cliënten te werken. Na de workshop kan je er zelf mee aan de slag en heb je een paar ideeën opgedaan voor oefeningen die je met jouw team kan doen.

Ben jij een zorg- of hulpverlener in Brussel? Wil je graag andere organisaties leren kennen en horen hoe zij cultuursensitieve zorg concreet vorm geven? Ben je op zoek naar tips en tools over dit onderwerp? Kom dan naar onze Netwerkdag Cultuursensitieve zorg!

Dagindeling

 • 09:30 uur: Voorstelling programma en Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg
 • 10:00 uur: Comedian Erhan Demirci leidt de dag in
 • 10:30 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
 • 12:00 uur: Lunch
 • 13:15 uur: Lezing over racisme door politicologe Naima Charkaoui
 • 14:00 uur: Gesprekstafels en workshops (Kies 2 gesprekstafels van 45 minuten of 1 workshop van 1,5 uur)
 • 15:30 uur: Afsluiting
 • 16:00 uur: Einde

Deelname aan de Netwerkdag Cultuursensitieve zorg kost 25 euro. Schrijf je nu in.

Vragen? Cynthia van Thiel van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be.

Georganiseerd door de Reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg:
Kenniscentrum WWZ, Foyer, Agentschap Integratie en Inburgering-BON, CAW Brussel, Huis voor Gezondheid, Sankaa, VIVO, Bru-Stars, Steunpunt Geestelijke Gezondheid, OTA Vlaams-Brabant, VGC