Sensibiliseringssessies Eerstelijnsactoren – Eetstoornissen

Sensibiliseringssessies Eerstelijnsactoren - Eetstoornissen

  • 29 september 2023
  • 12:00 -14:00
  • Gratis
Schrijf je hier in!

Eetproblemen in eerste lijn

FacebookLinkedInTwitter

Deze sessie maakt deel uit van een reeks sensibiliseringssessies rond geestelijke gezondheidszorg: dit najaar organiseert BruZEL Nederlandstalige sensibiliseringssessies i.s.m. met PsyBru en de netwerken geestelijke gezondheidszorg Brumenta (volwassenen) en Bru-Stars (kinderen en jongeren).

Deze vormingen zijn gericht op twee groepen, namelijk eerstelijnspsychologen en eerstelijnsactoren, en hebben als doel: geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor de Brusselaar.

Inhoud sessie

Eten lijkt vanzelfsprekend, tot we geconfronteerd worden met naasten in de omgeving bij wie het eten niet goed verloopt, en dat kunnen kinderen, jongeren of volwassenen zijn, mannen én vrouwen. Recent horen we dat 1/5 van de jongeren signalen van eetproblemen vertonen. Het is essentieel om jongeren en hun ouders tijdig te ondersteunen bij het leerproces van eten, hen te versterken bij het omgaan met haperingen en het tijdig herkennen en gericht aanpakken van problemen. Dit vereist een samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de eerste lijn.

In deze vorming voorzien we voor alle geïnteresseerde professionals een snelle update voor hun zorg bij eet- en gewichtsvragen bij alle leeftijdsgroepen. Er zijn heel wat nieuwe kapstokken voor de eerste lijn: van gewichtsfocus naar leefstijlaanpassingen, van calorieën en geboden/verboden voeding naar versterken van eetvaardigheden, van probleemgericht naar groeiversterkend werken. Vervolgens zoomen we in op de “ingrediënten” die in onze ELZ reeds aanwezig zijn voor goede zorg op maat bij eet- en gewichtsproblemen. Hoe kan iedere discipline zorgen voor een eigen bijdrage in herstel ? Wie werkt binnen onze ELZ rond dit thema en hoe kunnen we samenwerken? Welke werkmaterialen zijn bereikbaar?
Via praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoe de zorg in de eerste lijn kan gebeuren en wanneer (tijdelijk) kan samengewerkt worden met de tweede of derde lijn.

Lesgever

An Vandeputte is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze is de oprichter van eetstoornis.be en van het Kenniscentrum Eetexpert vzw. Daarnaast is An coördinator van diverse overheids- en preventieprojecten. Ze is ook werkzaam in preventie, behandeling en zorgorganisatie van eet- en gewichtsproblemen en is gastlector preventie eet- en gewichtsproblemen aan KUL, UA en VUB.

 

Doelgroep

  • Eerstelijnsactoren (apothekers, maatschappelijk werkers, kinesisten, buurtwerkers, leerkrachten ...)
    • Voor de gezondheidsberoepen waar het van toepassing is, wordt accreditatie aangevraagd.

Er is een aparte sessie over eetstoornissen voor ELP'ers

Tijdstip en locatie

  • Vrijdag 29/9 van 12-14u - Digitaal (let op: oorspronkelijk ging dit event fysiek door, maar dit werd door omstandigheden gewijzigd)