Werktafel Onontgonnen talenten, competenties en kwalificaties beter ontdekken en benutten in de zorgsector

  • 21 juni 2019
  • 09:00 -12:30
  • Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Inschrijven voor de werktafel van 21 juni 2019

Werktafel onontgonnen talenten, competenties en kwalificaties beter ontdekken en benutten in de zorgsector

FacebookLinkedInTwitter

Huis voor Gezondheid vzw en Tracé Brussel vzw nodigen je graat uit voor deze interactieve workshop. Samen met jou bekijken we hoe we werkzoekenden beter kunnen ondersteunen om hun competenties zichtbaar te maken voor zichzelf en voor anderen. Maar vooral hoe we hen kunnen klaarstomen voor de jobs in de zorgsector.

Programma

09u00: Onthaal
09u15: Inleidend woord door mevr. Lon Holtzer – Vlaams Zorgambassadeur
09u25: Keynote sprekers:

  • Nathalie Druine – Beleidsondersteuner Vlaams Departement Onderwijs & Vorming. Over Erkenning Van Competenties (EVC) op Vlaams beleidsniveau
  • Alain Kock – Dirigeant Celex, Consortium validation des compétences. Uitleg Franstalige tegenhanger « Validation des compétences »
  • Veerle Van Kets – Verantwoordelijke Werk bij EVA vzw.
    Over het ESF-project “Cultuursensitieve zorgambassadeurs – Valoriseren van talenten”

10u30: Interactief gedeelte
12u00: Conclusies
12u30: Einde

Locatie

SYNTRA Brussel (campus Tour & Taxis), Havenlaan 86c 1000 Brussel

Reserveer ook 7 juni 2019 in jouw agenda voor de werktafel:

"Talenkennis Nederlands in de Brusselse zorgsector."

Een interactieve workshop over taal als drempel naar een professionele carrière in de Brusselse zorg. Meer informatie en inschrijven kan hier.

 

Een initiatief van: