LMN Brussel

Wie zijn we en wat doen we?

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel

Lokale Multidisciplinaire Netwerken ondersteunen de multidisciplinaire samenwerking in de chronische zorg en in het bijzonder ter ondersteuning van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

 

Het LMN Brussel werd ontwikkeld op initiatief van de Brusselse huisartsenkring, in samenwerking met het Brussels Overleg Thuiszorg en Huis voor Gezondheid. Het werkingsgebied van het LMN Brussel komt geografisch overeen met het werkingsgebied van de Brusselse huisartsenkring en het Brussels Overleg Thuiszorg, met name de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Huis voor Gezondheid ondersteunt het LMN Brussel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstellingen
Zorgverleners ondersteunen bij het aangaan van zorgtrajecten

Netwerkvorming:
- Lokaal netwerk uitbouwen, faciliteren en evalueren.
- Zorgaanbieders stimuleren om samen te werken.
- Zorgaanbieders stimuleren tot elektronische gegevensdeling.
.
Vorming:
- Multidisciplinaire navorming organiseren/ondersteunen.
- Openstellen van navorming naar andere LMN’s.

Zorgtrajecten organiseren en coördineren

Informatie en communicatie:
- Inwinnen, inventariseren en delen van info over het zorgaanbod.
- Bekendmaking werking en resultaten LMN aan zorgaanbieders
- Bekendmaken van de zorgtrajecten naar de Brusselaars.

Ondersteuning en samenwerking:
- Initiatieven rond chronische zorg ondersteunen.
- Multidisciplinaire werkvormen rond de zorgtrajecten aanbieden.
- Samenwerken met lokale initiatieven op de 1e lijn.

Zorgtrajectpromotoren LMN Brussel

Onze zorgtrajectpromotoren staan voor je klaar om je doorheen de zorgtrajecten te loodsen.

Nina Van Roosbroek
Tel. 02 412 31 66 - E-mail: nina@huisvoorgezondheid.be

Dorien Pepermans
Tel. 02 412 31 63 - E-mail: dorien@huisvoorgezondheid.be