Missie & Visie

Eerstelijnszone BruZEL

Wat doet een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn, in navolging van het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid,  opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

 

Een eerstelijnszone is een:

 

  • Geografisch afgebakend gebied;
  • Gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
  • Aangestuurd door een zorgraad

Meer info over het doel van een eerstelijnszone is te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid en via dit filmpje.

 

Waarvoor staat onze eerstelijnszone, BruZEL?

De eerstelijnszone BruZEL is een samenwerkend netwerk van Nederlandstalige partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Hieronder verstaan we de 19 Brusselse gemeenten, m.a.w. het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Missie

BruZEL zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar.

 

Visie

Door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning zetten we de (kwetsbare) Brusselaar en zijn zorg- en/ of ondersteuningsvraag centraal.

Centrale waarden en principes

  • In onze eerstelijnszone is het zorg- en ondersteuningslandschap begrijpbaar en toegankelijk voor de Brusselaar
  • De Brusselaar kan beroep doen op een geïntegreerd breed Brussels onthaal
  • Brusselaars worden ondersteund in het verkennen van hun rechten en verantwoordelijkheden
  • Kwetsbare Brusselaars kunnen beroep doen op intensieve gepersonaliseerde begeleiding en zorgcoördinatie
  • We verbinden en verenigen zowel professionele hulpverleners als het informele netwerk
  • Partners actief in de wijk maken samenwerkingsafspraken die dienst- en taal overschrijdend zijn
  • Hulpverleners in onze eerstelijnszone kunnen elektronisch gegevens delen over alle zorgsectoren heen, met respect voor de privacyregels

Doelstellingen

Aanvullend op onze missie en visie vindt u hieronder de vier doelstellingen terug waar BruZEL de komende jaren op inzet.

Buurtgerichte Zorg

BruZEL vindt het belangrijk om in de nabijheid van de Brusselaar zorg en ondersteuning op maat te bieden. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd: lokaal de actoren samenbrengen; lokaal overleg faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Reeds bestaande initiatieven worden verder ondersteund en waar mogelijk nieuwe initiatieven opgestart. Daarnaast zal BruZEL een eigen visie ontwikkelen rond buurtgerichte zorg, gebaseerd op reeds bestaande onderzoeken en goede praktijken. Aan de hand van deze eigen visie wil BruZEL projecten die hieraan voldoen mee ondersteunen en indien mogelijk nieuwe projecten opstarten.

De kwetsbare burger en de gezondheidskloof

BruZEL objectiveert en maakt de oorzaken van de gezondheidskloof zichtbaar en neemt hierbij een signaalfunctie op. Daarnaast zal BruZEL de toegankelijkheid voor de meest kwetsbare burgers vergroten door enerzijds kwetsbaarheidsindicatoren te bepalen en alle acties die BruZEL zelf onderneemt, hieraan af te toetsen. Anderzijds door hulpverleners en organisaties handvaten aan te reiken die het eigen aanbod toegankelijker kunnen maken, ook voor de meest kwetsbaren.

Een toegankelijk, overzichtelijk en verstaanbaar zorglandschap

Dankzij een goede organisatie, duidelijke afspraken en gerichte doorverwijzing moet elke Brusselaar die een vraag lanceert in de eerstelijnszone ook effectief geholpen worden door de meest gepaste ondersteuningsdienst en/of zorgverstrekker. Voor hen identificeert, inventariseert (en voorziet) BruZEL duidelijke aanspreekpunten voor Zorgvragen. Parallel hieraan ondersteunt BruZEL hulp- en zorgverleners en organisaties om hun aanbod verstaanbaar, overzichtelijk en duidelijk kenbaar te maken. Ten slotte stimuleert BruZEL de gezondheidsgeletterdheid van de Brusselaar door in eerste instantie betrouwbare (kwaliteitsvolle) informatiebronnen te identificeren, te selecteren en te verspreiden.

Elektronische gegevensdeling

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) maakt volwaardig deel uit van zijn zorgteam en moet hiermee (elektronisch) gegevens kunnen delen. BruZEL biedt ondersteuning bij het gebruik van een respectvolle en efficiënte (elektronische) gegevensdeling. Dit door de meest geschikte tools bekend te maken bij de hulpverleners; de knelpunten die rond (elektronische)gegevensdeling worden ervaren te verzamelen, identificeren, objectiveren en te signaleren aan de bevoegde instanties en overheden. BruZEL is GDPR-helpdesk voor alle zorg- en hulpverleners, zodat zij conform deze regelgeving communiceren binnen de praktijk.

Lees hier het volledige beleidsplan 2020-2021 van onze eerstelijnszone!