Bewegen Op Verwijzing in coronatijden

26 maart 2020

We zijn allemaal verplicht om thuis te blijven en we moeten ook vooral blijven bewegen. Die twee zijn te combineren, maar voor velen is dat allesbehalve evident. In normale omstandigheden wilt Bewegen Op Verwijzing, via de huisarts, mensen die de aanbeveling van beweging en langdurig zitten niet halen ondersteunen en motiveren om actiever te zijn. De huisarts wordt hierin geholpen en ondersteund door een Bewegen Op Verwijzing-coach. De arts maakt een verwijsbrief op voor zijn/haar patiënt waarmee die laatste naar een coach kan stappen.

Tijdelijke werkwijze zonder verwijsbrief

De druk op de huisartsen tijdens deze coronacrisis is ongezien groot. En we verwachten dat die nog groter wordt. Omdat we huisartsen nu liever niet opzadelen met dat extra (papier)werk voor Bewegen Op Verwijzing, heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven met Domus Medica volgende tijdelijke werkwijze uitgedacht.

  1. Wanneer een deelnemer contact opneemt met een coach moet de coach tijdens het intakegesprek of daarvóór de online verwijstool met de deelnemer overlopen.

a. Indien er contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan kan deze deelnemer niet verder begeleid Deze mogelijke deelnemer moet (na stabilisering van de coronacrisis) eerst naar de huisarts gaan.

b. Indien er geen contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan kan deze deelnemer verder begeleid worden.

i. Na het uitsluiten van de contra-indicaties moet de coach (liefst telefonisch) contact opnemen met de huisarts om na te gaan of die ermee akkoord gaat dat de verwijsbrief pas achteraf ondertekend wordt.

  1. De verwijsbrief die uit de verwijstool komt, wordt ook aan de deelnemer overgemaakt (via post, e-mail …) om mee te nemen naar de huisarts.
  2. Indien de coronacrisis gestabiliseerd is, gaat de deelnemer met de verwijsbrief naar de huisarts om die te laten ondertekenen. De kans is groot dat op dit moment heel wat huisartsen opvolgconsulten van chronische patiënten zullen doen en dit zou hier goed bij passen. De coach bewaart de getekende verwijsbrief.
  3. Tijdens de huidige maatregelen gaat de coaching alleen via telefoon of beeldbellen (geen persoonlijk contact).