Bewegen Op Verwijzing in coronatijden

19 februari 2021

Tijdelijk geen verwijsbrief voor Bewegen Op Verwijzing

Om jou als huisarts of arts-specialist te ontlasten en toch jouw patiënten te ondersteunen en te motiveren om meer te bewegen tijdens deze drukke tijden heeft Domus Medica samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven beslist dat er tijdelijk geen verwijsbrief nodig is van jou als arts voor dit traject. De Bewegen Op Verwijzing-coach zal hiervoor de volgende werkwijze toepassen:

  1. De coach belt vóór het intakegesprek met jou.
    • Indien er contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan dient deze patiënt eerst naar jou te gaan.
    • Indien er geen contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken dan kan de patiënt Bewegen Op Verwijzing opstarten.
  2. Wanneer de coronacrisis gestabiliseerd is, neemt de patiënt contact op met jou voor de verwijsbrief. De Bewegen Op Verwijzing-coach moet de ondertekende verwijsbrief bewaren.
  3. Tijdens de huidige maatregelen gaat de coaching coronaproof door. Er wordt veel gebruik gemaakt van coaching via telefoon of beeldbellen.

De Bewegen Op Verwijzing-coach blijft jou en jouw patiënten professioneel bijstaan zodat jouw patiënten de best mogelijke zorg kunnen krijgen zonder jou administratief te belasten. Je blijft zoals gewoonlijk via verslaggeving op de hoogte van het traject dat jouw patiënt zal afleggen. Natuurlijk kan jij nog steeds een verwijsbrief maken tijdens het consult. Jouw impact op de attitude en motivatie van patiënten is van groot belang.