Schakelzorg in Brussel: een overzicht

10 juni 2020

We vullen deze pagina aan als er updates zijn.

Voorlopig vind je hier de informatie over de schakelzorg voor daklozen in Brussel.

Artsen Zonder Grenzen, Samusocial en BXLRefugees, het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen hebben op vrijdag 3 april het medisch zorgcentrum in Tour & Taxis voor verdachte COVID-19 patiënten geopend. Dit centrum is opgericht om onderdak en medische zorg te bieden aan mensen die geen huis hebben of op straat zijn aangewezen en die tegen COVID-19 strijden.

 • Het is geen normaal opvangcentrum. Enkel mensen die verdacht of bevestigd zijn met COVID-19 en doorverwezen zijn door een arts die door Bruss’help is aangewezen, worden opgenomen.
 • De opname gebeurt enkel via de doorverwijzing, in een ambulance die door Bruss’help is georganiseerd – zie bijgevoegd hun protocol.
 • Op dit moment heeft het centrum 54 bedden, maar op basis van de behoeften kan dit oplopen tot 100/150
 • Er zijn aparte ruimtes voor verdachte en bevestigde patiënten. De eerste weken zullen vrouwen worden verwezen naar de Samusocial.
 • De mensen in het centrum krijgen een bed, drie maaltijden per dag en medische opvolging en verzorging. Tegelijkertijd krijgen ze psychosociale ondersteuning, gezondheidspromotie en zijn er douches en wasmachines.
 • De laatste doorverwijzing kan tot 23u30, behalve in extreme noodgevallen.
 • Gezinnen worden geaccepteerd.
 • Alcohol en drugs zijn niet toegelaten in het centrum

Contactgegevens:
Contact van de coördinatoren:

 • AZG – Lily Caldwell 0470 56 25 73
 • Platforme – Helene Trabelssi: 0499 82 29 29
 • Samusocial – Jessy Gelissen: 0478 65 51 46

Medisch contact Tour & Taxis: msfocb-brussels-covid-med2@brussels.msf.org

Op 9 juni werden de activiteiten op Tour & Taxis stopgezet.

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen en een daling in het aantal gevallen van vermoeden op en/of eigenlijke besmetting met Covid-19 in de daklozenzorgsector heeft Bruss’help in nauw overleg met verschillende veldactoren een nieuwe omzendbrief opgezet. Hierin worden de medische strategie en de post-crisis-doorverwijzingen toegelicht die vanaf 15 juni van kracht zijn.

Meer info over Vlaanderen: www.zorg-en-gezondheid.be/schakelzorgcentra. Op dit moment zijn de schakelcentra weer gesloten.