Zoekertjes

Zoekertjes
Beschut Wonen Thuis

Beschut Wonen Thuis zoekt een begeleider

Functieomschrijving

U moet personen die t.g.v. chronische psychosociale/psychiatrische problemen niet in staat zijn om een zelfstandig leven te leiden begeleiden en ondersteunen. Ernaar streven deze mensen, in een woon- en leefsituatie met optimale ontplooiingskansen, opnieuw een plaats in de maatschappij te geven.

Overzicht van de takken:

– Begeleiding/Aandachtsbegeleiding:
* Bewonersvergaderingen bijwonen
*Aan activiteiten deelnemen
*Betrokkenheid naar alle bewoners laten blijken
*Hanteren van creatieve technieken, geleide gesprekken e.a.
*Administratieve taken: dossiers aanleggen; aanvullen en correct bijhouden, contacten onderhouden met het netwerk: familie, dagactiviteit, artsen, …

Profiel

 • Minimum A1 diploma verpleegkundige / Ergotherapie / Orthopedagogie
 • Theoretische kennis van de psychiatrie
 • Tweetalig (Nederlands-Frans)

Algemene vaardigheden:

 • Deontologie
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijk
 • Sociale en communicatieve: taalgebruik, beleefdheid
 • Kan in team werken
 • Overleg: team, dokters, andere instellingen, netwerk, …
 • Inventief en creatief, analyserend vermogen, kunnen begrijpen en omgaan met “ander” gedrag, observerend vermogen, onbevooroordeeld zijn, kunnen rapporteren en verslagen maken
 • Therapeutische grondhouding gericht op rehabilitatie aangepast aan de problematiek van onze bewoners.
 • Aandachtsbegeleiding
deel:
FacebookLinkedInTwitter