Zoekertjes

Zoekertjes
Vacature BruZEL

BruZEL zoekt een stafmedewerker

 • De eerstelijnszone BruZEL wordt aangestuurd door een dynamische en gemotiveerde zorgraad. De medewerkers van het ondersteunende BruZEL-team zijn tewerkgesteld door de vzw Huis voor Gezondheid. Eerstelijnszones zijn erkend door de Vlaamse regering en hebben als voornaamste doel de zorg op de eerste lijn beter te harmoniseren en af te stemmen op de noden van de burgers in een bepaalde regio. In de zorgraad, die BruZEL inhoudelijk aanstuurt, komen zorgverleners, partners uit welzijnszorg, lokale besturen, vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers en relevante Brusselse partners samen. Voor BruZEL zoeken we een voltijdse stafmedeweker om samen met de zorgraadsleden en de collegae stafmedewerkers van BruZEL mee in te staan voor de realisatie van de missie en visie van BruZEL en de opdrachten van de zorgraad zoals beschreven in het decreet en uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Hij of zij staat mee in voor de inhoudelijke procesbegeleiding binnen het werkgebied van de zorgraad: van strategische analyse tot implementatie van concrete acties.

Functieomschrijving

 • Je schrijft mee aan beleidsplan, actieplan en jaarverslag van BruZEL.
 • Je werkt autonoom en zelfstandig aan je eigen takenpakket (te bespreken met je collega’s) binnen BruZEL.
 • Je houdt actief voeling met trends, topics, noden en behoeften van externe en interne partners.
 • Je informeert en inspireert interne en externe partners over geïntegreerde zorg.
 • Je initieert waar nodig initiatieven rond geïntegreerd/interdisciplinair samenwerken.
 • Je begeleidt veranderingstrajecten en -processen op het terrein om binnen de eerste lijn tot een geïntegreerde samenwerking rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood te komen.
 • Je bent een bruggenbouwer tussen interne en externe partners.
 • Je bouwt permanent je eigen netwerk en dat van BruZEL uit.
 • Je ontwikkelt permanent je eigen expertise (en deze van BruZEL) rond geïntegreerde zorg en samenwerking in de Brusselse eerste lijn verder.
 • Je denkt proactief mee.
 • je formuleert samenvattend besluiten op basis van inbreng van personen met verschillende invalshoeken.
 • Je denkt strategisch na, je hebt een helikopterzicht.

Profiel

 • Je genoot een bachelor- of masteropleiding en hebt al wat ervaring opgedaan.
 • Je draagt Brussel in je hart.
 • Je hebt voeling en kennis van de eerstelijnszorg, buurtgerichte zorg en het bijhorend beleid.
 • Je hebt ervaring in procesbegeleiding en change management.
 • Je kan zelfstandig werken, organiseren en bijsturen en houdt je eigen administratie in orde.
 • Je bent een creatief en out off the box denker.
 • Je bent een vlotte prater, een bruggenbouwer, je houdt van mensen samenbrengen en inspireren.
 • Je bent empathisch en sociaal.
 • Je bent flexibel, positief ingesteld en oplossingsgericht.
 • Je kan snel schakelen.
 • Je kan vlot omgaan met Microsoft Office en de nodige digitale tools.
 • Je bent minstens tweetalig (Nederlands en goede kennis van het Frans).
 • Je bent bereid om flexibel te werken (inclusief avondwerk wanneer nodig).
deel:
FacebookLinkedInTwitter