Zoekertjes

Zoekertjes

Buitenschoolse opvang Molenbeek zoekt projectmanager

 • Vzw De Verliefde Wolk en De Molenketjes Vzw zijn 2 organisaties die buiten- en binnenschoolse kinderopvang verzorgen en activiteiten organiseren tijdens het schooljaar. In de vakanties verzorgen ze de speelweken voor de kinderen en ouders van de Nederlandstalige scholen in Sint-Jans-Molenbeek. • Vzw De Verliefde Wolk, een door het Agentschap Opgroeien erkende IBO-werking, organiseert voor- en buitenschoolse opvang voor 8 NL-talige basisscholen op 3 locaties. • De Molenketjes vzw, een gemelde opvang bij het Agentschap Opgroeien, staat op haar beurt in voor de binnenschoolse opvang en speelweken in 7 NL-talige gemeentescholen. Haar werking bestaat verder uit 4NL-talige kinderdagverblijven, een brede-schoolwerking en de babytheek Molenbeek. Beide vzw's wensen een kwalitatief geïntegreerd en geografisch gespreid aanbod te realiseren. Het project “Buitenschoolse opvang in Molenbeek” past in deze ambitie. Het project bevat 2 uitdagingen:  Een duurzaam en toekomstbestendig samenwerkingsmodel, een fusie, opzetten tussen beide vzw’s  Een gedragen visie en missie uitwerken voor de buitenschoolse opvang voor de kinderen van de scholen in Sint-Jans-Molenbeek.

Functieomschrijving

Als projectmanager onderzoek, analyseer en zet je dit samenwerkingsverband op. Je kan voor juridische of andere noodzakelijke expertisedomeinen ondersteuning inroepen van externe consultants. Een gedragen visie en missie voor buitenschoolse opvang in Molenbeek uittekenen, vergt proceservaring.

Het project loopt van september 2022 tot en met september 2023.Je wordt aangestuurd door een stuurgroep en ondersteund in je opdracht door de directeuren van de vzw’s.

De volgende onderdelen behoren tot je takenpakket:

 • Je stelt een projectplan op: Samen met je opdrachtgever bepaal je hoe je de doelstellingen van het project zal bereiken. Als projectmanager is het jouw taak om de doelstellingen helder te krijgen, zodat je er gerichte acties aan kan koppelen.
 • Je coördineert de voortgang van het project: Je neemt de dagelijkse leiding van je project in handen. Je respecteert deadlines en budget.
 • Je bent het centrale aanspreekpunt, zowel intern als extern: Voor collega’s, externe partners, consultancy en het management ben jij hét aanspreekpunt voor je project.
 • Je bent expert én manager: Je bent vertrouwd met project- en procesmethodes, weet waar de pijnpunten liggen en hoe je risico’s vermijdt. Je weet een helikopterview te bewaren en kan knopen doorhakken.

Profiel

 • Analytisch vermogen: Je kan noden en mogelijkheden analyseren. Je formuleert passende voorstellen vanuit je analyse en zet stappen vooruit, passend binnen de doelstellingen, termijn en budget van het project. o
 • Innovator: Je brengt vernieuwende ideeën aan en zoekt naar oplossingen. Je combineert je out of the box denken met een systematische en efficiënte aanpak.
 • Pro activiteit en oordeelsvorming: Je hebt een neus voor risico’s en kan dankzij je objectief oordeelsvermogen juiste prioriteiten leggen en bewaren.
 • People Skills: Je bent communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling). Samenwerken is belangrijk voor jou. Mensen leiden en coachen, anderen motiverend betrekken ligt in lijn met je aanpak. Je bent in staat een netwerk uit te bouwen.
 • Autonomie: Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.
 • Stressbestendig: Hoe goed je inschatting van risico’s ook mag zijn, onvoorziene omstandigheden zijn nooit volledig uit te sluiten. Je beschikt dan ook over de nodige koelbloedigheid om met obstakels om te gaan.
 • Flexibel: Je bent loyaal en ruimdenkend. Je kan je flexibel opstellen in een organisatie die in transitie is.

Andere vereisten

 • Diploma minstens niveau bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Studie en/of ervaring bedrijfskunde, project management en procesbegeleiding
 • Vlot Nederlandstalig, schriftelijk en mondeling, met een goede kennis van het Frans

Pluspunten

 • Minstens 3 jaar relevante professionele ervaring met projectmatige processen
 • Ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of gelijkaardige trajecten
 • Kennis of notie van de vzw-wetgeving en/of sociale wetgeving
deel:
FacebookLinkedInTwitter