Zoekertjes

Zoekertjes
Handen samenbrengen

Dagcentrum Thuis zoekt opvoeder/begeleider

Functieomschrijving

Wij zoeken een versterking van ons team om activiteiten – sport, crea, uitstappen, educatie, ontspanning,… – te organiseren en begeleiden. Het dagcentrum begeleidt volwassenen met een psychosegevoeligheid of autisme. Een basiskennis hiervan is aanbevolen. Gezien beide doelgroepen nood hebben aan duidelijkheid en structuur, vormt dit ook de basis van onze werking en is het belangrijk dat je dit als begeleider toepast. Je werkt in een team, maar je kan ook zelfstandig werken.

Op het vlak van teamwerking is overleg en rapportering voor ons essentieel en van iedereen wordt verwacht hierin een actieve rol op te nemen.

Het dagcentrum is 2-talig, Nederlands en, wat betreft de gebruikers, momenteel overwegend Frans. Als Nederlandstalige is een basiskennis Frans voldoende om in de praktijk verder te ontwikkelen. Ben je eerder Franstalig, dan is een uitgebreide kennis Nederlands noodzakelijk.

Één van de sterke punten van het dagcentrum is de aangename sfeer en positieve houding naar de gebruikers. Het spreekt vanzelf dat je als begeleider positief ingesteld, dynamisch en gemotiveerd bent.

Profiel

Algemeen

 • Je opleidingsniveau is professionele bachelor orthopedagogie, ergotherapie of een gelijkaardige richting. Persoonlijke interesses, hobby’s en vaardigheden kunnen een meerwaarde zijn voor de activiteiten.
 • Je hebt ook bij voorkeur een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
deel:
FacebookLinkedInTwitter