Zoekertjes

Zoekertjes
Handen samenbrengen

Dagcentrum Thuis zoekt opvoed(st)er

Functieomschrijving

Het Dagcentrum Thuis biedt activiteiten en begeleiding aan een 30-tal volwassenen met een psychosegevoeligheid of autisme. Wij zoeken hiervoor – dringend – versterking van ons team om activiteiten – sport, crea, uitstappen, educatie, ontspanning,… – te organiseren en begeleiden. Deze activiteiten worden aangeboden in een gestructureerd kader met een grote aandacht voor de individuele behoeften van elke “medewerker”. Naast de functie van activiteitenbegeleider is elke opvoeder daarom ook individueel begeleider.

Één van de sterke punten van het dagcentrum is de aangename sfeer en positieve houding naar de “medewerkers”. Het spreekt vanzelf dat je als begeleider positief ingesteld, dynamisch en gemotiveerd bent. Als begeleider kom je terecht in een collegiaal team dat samenwerkt om de best mogelijke hulpverlening te bieden. Communicatie en organisatie zijn hiervoor essentieel!

Het Dagcentrum Thuis is als 2-talige voorziening erkend door Iriscare. Nederlands en Frans worden dagelijks en afwisselend gesproken. Laat je hierdoor niet afschrikken: motivatie is belangrijker dan kennis!

Profiel

Algemeen

 • Je opleidingsniveau is professionele bachelor orthopedagogie, ergotherapie of een gelijkaardige richting.
 • Persoonlijke interesses, hobby’s en vaardigheden kunnen een meerwaarde zijn voor de activiteiten.
 • Je hebt ook bij voorkeur een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
deel:
FacebookLinkedInTwitter