Zoekertjes

Zoekertjes
Team HvG en BruZEL

Directie-assistent Huis voor Gezondheid

 • Huis voor Gezondheid vzw is een netwerkorganisatie met als kernopdracht: zorgen voor een kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om deze kernopdracht te realiseren, zet Huis voor Gezondheid in op het verbinden van alle actoren binnen de Brusselse gezondheidszorg, het aantrekken en behouden van zorgprofessionals, het innoveren in de (Brusselse) zorg en de BruZEL-werking (de eerstelijnszone BruZEL is een deelwerking binnen Huis voor Gezondheid). Huis voor Gezondheid kende een herorganisatie in 2020 en werkt vanaf 2021 met haar nieuwe meerjarenplan.

Jouw rol in de organisatie

Als directie-assistent ben je rechtstreekse medewerker van de directie en werk je nauw samen met alle collega’s.

Het takenpakket bestaat voornamelijk uit:

 • HR-taken:
  • Je beheert proactief en in samenwerking met het sociaal secretariaat de personeelsdossiers (vacatures, contracten nieuwe medewerkers, opvolging toepassingen arbeidswetgeving, beslissingen binnen PC en CAO’s, opvolging verloning, …).
  • Je bent een aanspreekpunt voor de medewerkers inzake personeelsaangelegenheden en hun werkingsbudget.
 • Organisatorisch:
  • Je volgt lopende contracten met leveranciers en firma’s op: sociaal secretariaat, boekhouding, IT-ondersteuning, IDEWE, …
  • Je volgt actief de plichtplegingen op, verbonden aan vzw-regelgeving: beleidsorganen, publicaties, UBO-register, …
 • Medewerker directie:
  • Je beheert de agenda van de directie.
  • Je ondersteunt de directie in de planning en opvolging van functioneringsgesprekken.
  • Je bereidt de begroting en het financieel jaarverslag voor.
  • Je volgt de begroting mee op.
  • Je volgt de financiële afspraken op.
  • Je ondersteunt bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, volgt de verslaggeving op (je woont die zo nodig bij; dit is maximaal 1 avond per maand).
  • Je bereidt het jaarlijks preventieplan ‘welzijn op het werk’ voor, volgt het op en bereidt het jaarverslag voor.
 • Boekhouding:
  • Je werkt proactief mee aan de (vernieuwde) uitbouw van de analytische boekhouding.
 • Contactgegevensbeheer
  • Je denkt mee na over de verdere uitbouw van een CRM-systeem.

Jouw profiel

 • Je genoot een bachelor- of master opleiding in een relevante richting
 • Enkele jaren ervaring is een voordeel
 • Ervaring hebben met vzw-regelgeving is eveneens een voordeel
 • Je hebt een hart voor Brussel
 • Je beheerst de basisbegrippen analytische boekhouding
 • Je beheerst de basisprincipes van CRM
 • Je beheerst de basisprincipes personeelsbeleid
 • Je werkt met MS Office
 • Je spreekt Nederlands, je kan je vlot uitdrukken in het Frans
 • Je communiceert open en verbindend en je hebt humor
 • Je werkt zelfstandig, respecteert afspraken en deadlines
deel:
FacebookLinkedInTwitter