Zoekertjes

Zoekertjes
Netwerk

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant zoekt netwerkcoördinator eerstelijnswerking

 • Toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 625.000 leden. Wij zoeken, voor spoedige aanwerving, een: Netwerkcoördinator eerstelijnswerking - dienst regionale materies (m/v/x) – onbepaalde duur

Functieomschrijving

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (afgekort FSMB) wenst een medewerk(st)er aan te werven voor haar dienst regionale materies om haar betrokkenheid binnen eerstelijnsstructuren te verhogen. De veranderende samenleving plaatst ons ziekenfonds voor belangrijke uitdagingen. De zesde staatshervorming zorgde voor een aanzienlijke verschuiving van bevoegdheden inzake gezondheidszorg op ons grondgebied (Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Tevens ondergaat de eerstelijnsgezondheidszorg een belangrijke hervorming en worden talrijke projecten opgezet om zorg- en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bevolking te brengen. Het is onze opdracht hieraan actief bij te dragen en permanent te ijveren voor toegankelijke en kwalitatieve zorg voor de bevolking. Ons ziekenfonds wil permanent inzetten op verbinding, samenwerking en innovatie. Dit doen we door actief aanwezig te zijn in de verschillende eerstelijnsnetwerken en projectpartnerschappen op het terrein. Ten behoeve van de ondersteuning van onze vertegenwoordigers op het terrein wensen we over te gaan tot de aanwerving van een netwerkcoördinator eerstelijnswerking.

 • je bouwt aan een sterk netwerk met de bestuursorganen van de verschillende eerstelijnszones
  op ons grondgebied (Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Tevens leg je
  actief contacten met projectcoördinatoren van lokale projecten (zorgzame buurten,
  geïntegreerde zorg, etc). Hiervoor bouw je een grondige kennis van de sociale kaart op.
 • je denkt proactief na over opportuniteiten voor innovatieve projecten en screent hiervoor
  regelmatig de beschikbare oproepen en calls. Je bezorgt deze informatie aan de
  eerstelijnsdiensten en socio-culturele verenigingen van ons ziekenfonds en anticipeert op
  welke rol zij kunnen opnemen.
 • je ondersteunt onze medewerkers op het terrein bij hun rol als vertegenwoordigers in diverse
  raden en structuren. Je kan hiervoor rekenen op de nodige ondersteuning en input van de
  projecthouders van de dienst regionale materies.
 • je draagt actief bij tot een verhoogde vertegenwoordiging en aanwezigheid van de FSMB op het terrein. Je bent tevens aanspreekpunt voor netwerkvragen van partnerorganisaties, brengt
  deze in kaart en zorgt voor een correcte interne doorstroming
 • je vertegenwoordigt de FSMB in diverse structuren / overlegplatformen om de FSMB in de
  gelegenheid te stellen haar rol als belangenbehartiger van haar leden te versterken
 • je rapporteert aan de algemene directie en je wordt in je taken nauw bijgestaan door de collega’s
  van de dienst regionale materies. Je werkt tevens nauw samen met de coördinatoren van de
  eerstelijnsdiensten van het ziekenfonds

Profiel

 • je hebt een bachelor of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische /
  paramedische richting of humane wetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring)
 • je kan rekenen op enkele jaren relevante beroepservaring in projectbeheer en
  beschikt bij voorkeur over een eerste terreinkennis en noties van de sociale kaart
 • je beschikt over een dosis creativiteit en houdt van innovatieve werkvormen
 • je bent een geboren netwerker en houdt ervan om nieuwe contacten te leggen
 • je bent loyaal en handelt conform de waarden van de FSMB
 • je bent georganiseerd en methodisch, je kunt zowel zelfstandig en proactief als in team werken
  en bent communicatief sterk (verbaal en schriftelijk)
 • je bent vloeiend Nederlandstalig en beschikt over een goede kennis van het Frans (tweetalige
  werkomgeving met een groot aandeel Nederlandstalige projecten)
deel:
FacebookLinkedInTwitter