Zoekertjes

Zoekertjes
Projectcoördinator HerstelAcademie

Forensisch samenwerkingsverband zoekt verschillende profielen

 • HET SAMENWERKINGSVERBAND het forensisch samenwerkingsverband I.T.E.R. - Stop it Now - Psychotherapie-BRUG is een dynamisch en gewaardeerd intersectoraal forensisch samenwerkingsverband in Brussel. De partners in het samenwerkingsverband zijn CAW Brussel vzw, CGG Ahasverus vzw, vzw Alba en Zonnelied vzw, door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde voorzieningen. Samen met de beide teamverantwoordelijken, nemen deze vier partners in de Stuurgroep de opvolging en ontwikkeling van beleid op.

De teams

I.T.E.R. omvat als teams:

 • het volwassenenteam werkzaam rond preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij volwassenen en ouderen;
 • het jongerenteam werkzaam rond preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Op dezelfde lokaliteit van I.T.E.R. zijn de twee andere forensische teams werkzaam:

 • Stop it Now!, een aan het algemeen welzijnswerk gelieerde anonieme hulplijn (telefonisch, via chat of mail) voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten;
 • Psychotherapie-BRUG, een team van CGG Ahasverus, werkzaam rond begeleiding en behandeling van mensen in detentie in de Brusselse gevangenissen.

Gezien de verbinding op het bredere forensische thema, zetten de vier teams uitdrukkelijk in op onderlinge kruisbestuiving bijvoorbeeld inzake deskundigheidsdeling en –ontwikkeling.

In het kader van uitbreidingsmiddelen en personeelsevoluties in dit intersectoraal samenwerkingsverband, zijn we op zoek naar collega’s die gedreven zijn door forensisch werk op de genoemde domeinen en hierbij – samen met de huidige ploeg professionals – de werking en deskundigheden verder laten ontwikkelen.

Je kan kandideren voor één van onderstaande vacatures of voor een combinatie. Gelieve aan te geven, met name in je motivatiebrief, waarvoor je kandideert.

De vacatures

Teamverantwoordelijke (minimaal 15u – maximaal 19u)
Een teamverantwoordelijke voor I.T.E.R.-volwassenenteam en Psychotherapie-BRUG d.w.z. verantwoordelijke voor de klinisch-forensische werking van beide teams en voor het functioneren van de teams/teamleden. In essentie behelst dit twee luiken:

 • Coachen van team(medewerkers), inhoudelijk en naar verdere professionele ontwikkeling,
 • Leiding geven aan de beide teams en hun teamleden.

Deze vacature (waarvan een uitgebreidere versie beschikbaar is) staat open voor kandidaten met verschillende opleidingsachtergronden. Bij voorkeur gaat het om een collega die:

 • Kennis heeft van het forensische werkveld of zich snel degelijk kan inwerken;
 • Met ‘volle goesting’ de verdere (beleids)ontwikkeling van het intersectoraal samenwerkingsverband mee vorm wil geven, samen met medewerkers, collega-teamverantwoordelijke en Stuurgroep;
 • Een sterke communicator is met een goeie dosis motiverende en aansturende vaardigheden om het reilen en zeilen van de teams/teamleden in goede banen te leiden, in afstemming met de collega-teamverantwoordelijke;
 • Beschikbaar is binnen de eerstkomende maanden.

Het gaat om een contract onbepaalde duur met verloning volgens het betreffend barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen in de loonberekening, binnen de budgettaire mogelijkheden. Extralegale voordelen zijn een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Er is ruimte voor vorming-training-opleiding en een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

Klinisch psycholoog (minimaal 15u – maximaal 19u)

Een klinisch psycholoog in het I.T.E.R.-volwassenenteam d.w.z. op het domein van preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag (daderhulp) bij volwassenen en ouderen. Dit vertaalt zich in drie onderdelen:

 • Doorlopen en overschouwen van het (psycho)diagnostisch proces bij cliënten in functie van behandeling binnen het volwassenenteam,
 • Behandelen van cliënten (o.a. via groepsmethodiek) en opvolgen van hun evolutie,
 • Actief en permanent (mee)werken aan de doorontwikkeling van kwaliteit van zorg en aan de optimalisatie van de hulpverlening.

Deze vacature (waarvan een uitgebreidere versie beschikbaar is) staat open voor kandidaten met een opleidingsachtergrond van klinisch psycholoog. Bij voorkeur gaat het om een collega met:

 • Klinisch-psychologische ervaring en gerichtere opleiding in het forensische domein;
 • Een bijkomende psychotherapeutische opleiding.

Het gaat om een contract onbepaalde duur met verloning volgens het betreffend barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen in de loonberekening, binnen de budgettaire mogelijkheden. Extralegale voordelen zijn een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Er is ruimte voor vorming-training-opleiding en een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

Medewerkers (psycho)diagnostiek en begeleiding van personen met een verstandelijke beperking (in totaal minimaal 57u/1,5vte – maximaal 61u)

Medewerkers die zich vanuit het I.T.E.R.-volwassenenteam toeleggen op (psycho)diagnostiek bij en begeleiding van personen met een verstandelijke beperking, met oog voor de doelgroep van de transitieleeftijd (16-23 jaar). Vanuit dit aandachtspunt wordt de synergie in deskundigheden tussen volwassenen- en jongerenteam in I.T.E.R. verder uitgewerkt, dit binnen een samenwerkingsverband waar één van de partners VAPH-insteek en –expertise inbrengt. Vermits de focus daderhulp betreft, gaat het bij de (psycho)diagnostiek onder meer om dit aspect in het licht van of in combinatie met de verstandelijke beperking.

Deze vacature staat open voor kandidaten met een opleidingsachtergrond van vb. bachelor toegepaste psychologie, bachelor orthopedagogie, (klinisch) orthopedagoog, klinisch psycholoog. Bij voorkeur gaat het om collega’s met:

 • Bijkomende diagnostische expertise in het domein van forensisch werk en/of verstandelijke beperking;
 • En/of ervaring en gerichtere opleiding in het werken met personen met een verstandelijke beperking;
 • En/of ervaring en gerichtere opleiding in het forensisch werk.

Het gaat om een contract onbepaalde duur met in hoofdzaak verloning volgens het betreffend barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen in de loonberekening, binnen de budgettaire mogelijkheden. Extralegale voordelen zijn een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Er is ruimte voor vorming-training-opleiding en een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.
Van deze vacature-uren zijn 8u in verloning volgens betreffend barema in de sector personen met een handicap (d.w.z. in dienst bij Zonnelied), met aanmoediging van ecologisch woon-werkverkeer (fietsvergoeding of tussenkomst in abonnement openbaar vervoer). Andere personeelsvoordelen zijn: eco-cheques, een hospitalisatieverzekering, gsm-abonnement en fietsleasing. Er is ruimte voor vorming-training-opleiding en een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

Bachelor sociaal werk / menswetenschappen voor netwerkactivatie geïnterneerden vrij op proef (19u)

In het kader van verbeterprojecten, biedt Psychotherapie-BRUG specifieke ondersteuning naar geïnterneerden die vrij zijn op proef zodat hun re-integratie in de samenleving gefaciliteerd wordt. Deze ondersteuning omvat individuele gesprekken en gezinsgesprekken (systeemgesprekken), waar de nadruk ligt op re-integratie, netwerkactivatie en empowerment van het huidige aanwezige systeem (of herstel met sociale contacten die weggevallen zijn). Er wordt tevens geïnvesteerd in voorbereidend werk (individueel, in groep, uitbouw van een extra-penitentiair netwerk, …) met de geïnterneerden die nog in de gevangenis zitten, wat er mee voor zorgt dat situaties gemakkelijker gedeblokkeerd geraken en geïnterneerden aan hun vrijheid op proef kunnen beginnen.

Deze vacature staat open voor kandidaten met een opleidingsachtergrond van bachelor sociaal werk of – breder – menswetenschappen. Bij voorkeur gaat het om een collega met:

 • Enige ervaring in het forensische werkveld;
 • Bijkomende training in het werken met gezinnen, systemen, netwerken, … vanuit een social casework-benadering.

Het gaat om een contract onbepaalde duur met verloning volgens het betreffend barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen in de loonberekening, binnen de budgettaire mogelijkheden. Extralegale voordelen zijn een hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Er is ruimte voor vorming-training-opleiding en een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

Medewerker Stop it Now! (8u)

De aan het algemeen welzijnswerk gelieerde hulplijn Stop it Now! voorziet gespecialiseerde telefonische, e-mail- en chatopvang voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten die nog geen directe weg naar de hulpverlening vinden. We zoeken een gedreven medewerker die mee instaat voor het verzorgen van permanenties voor de hulplijn en het opvolgen van aanmeldingen en die dit (vanuit expertiseopbouw) in combinatie doet met een huidige of bovenstaande functie in I.T.E.R.

Deze vacature staat open voor kandidaten met een opleidingsachtergrond als bachelor in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring binnen het forensische domein is een pluspunt, net als ervaring met telefonisch en online onthaal en ondersteuning.

deel:
FacebookLinkedInTwitter