Zoekertjes

Zoekertjes
Gemeente Jette

Gemeente Jette zoekt een Begeleider Preventie van het schoolverzuim (m/v/x)

 • Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers. Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren. De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon. Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

Opdracht

De begeleider preventie van het schoolverzuim heeft als opdracht een individuele psychosociale begeleiding te verzekeren nabij alle jongeren, met leerplichtige leeftijd of niet, geschoolde jongeren of die van school afhaken, wonend in de gemeente of in een schoolinrichting die op het gebied van de gemeente zich bevindt. Hij/ze ontwikkelt ook sensibiliseringsprojecten met samenwerking van scholen om opdrachten in verband met preventie van het schoolverzuim te voltooien.

Hoofdactiviteiten

Een psychosociale opvolging door een globale (sociale of familie) nadering te verzekeren voor jongeren in het schoolverzuim

 • door individuele gesprekken, op het psychosociaal vlak de jongere in het schoolverzuim ondersteunen en begeleiden
 • de verschillende (sociale, familie) problematieken bepalen, ontdekken en erin werken die aan het schoolverzuim en oplossingsporen voorstellen
 • schoolgerelateerde inlichtingen voorstellen, hulp geven in de stappen zoals het onderzoeken van scholen of huiswerkscholen, beroepsprocedures, …
 • eventuele oriëntering naar de sector van hulp en bescherming van jongere en/of naar gespecialiseerde psycho-medico-sociale structuren als nodig verzekeren
 • bemiddeling verzekeren in het geval van communicatiemoeilijkheden tussen school en familie
 • contact met schooldirecties, pedagogische coördinators, opvoeders,… verzekeren

Collectieve projecten op touw zetten in medewerking met de scholen, het associatief sector en andere projecten van de dienst Preventie

 • jongeren sensibiliseren over het problematiek van schoolverzuim door informatie-en sensibiliseringsworkshops werkgroepen, animaties, debatten, …
 • jongeren informeren over bestaande inrichtingen tegen het schoolverzuim

Gegevens diagnostiseren, verzamelen en analyseren

 • Gegevens, informaties en statistieken inzamelen die afkomstig uit verschillende bronnen zijn en diagnose maken over absenteïsme en het schoolverzuim
 • aan de gewestelijke volkstelling van minderjarigen in het schoolverzuim

Deelnemen aan controle van het leerplicht

Deelnemen aan ploegvergaderingen, vergaderingen van sociale coördinatie van Jette en vergaderingen van waakcel tegen het schoolverzuim

Deelnemen aan het algemeen nadenken over de prioriteiten en de opdrachten van het project Deelnemen

 • de continu evaluatie over objectieven verzekeren
 • aan het opstellen van activiteitenverslag Deelnemen
 • over de moeilijkheden in de uitoefening van de functie, de blokkeringen en potentiële problematieken Anticiperen en communiceren

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

– Gevraagde diploma : Bachelor / Graduaat in de psychologische wetenschappen / opvoeder / maatschappelijk werker

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze
voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen

– Over het Selor taalbrevet – schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

Gezochte profiel

Gezochte competenties:

Kennis

 • Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en het Frans
 • Goede beheersing van de psychosociale problematieken van jongeren
 • Goede beheersing van het associatief netwerk (opdrachten van verschillende sociale instellingen)
 • Goede beheersing van de wetgeving over het leerplicht

Soft skills

 • Actief luisteren
 • Zijn emoties beheren
 • Afstand nemen
 • Zijn netwerk opbouwen
 • Conflicten beheren
 • Begeleiden / Coachen

Taal

Nederlands/Frans

Over het Selor taalbrevet – schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9 of 10) – Beschikken, of bereid zijn om erin te slagen

deel:
FacebookLinkedInTwitter