Zoekertjes

Zoekertjes
Kinderen met regenlaarzen

Huis van het Kind Brussel zoekt voorzitter

 • Het bestuur Huis van het Kind Brussel is op zoek naar een voorzitter/ voorzittster die mee de schouders wil zetten onder de verder uitbouw van deze boeiende werking.  

Profiel

Is betrokken en positief ingesteld

 • Vertegenwoordigt de vzw op een positieve manier
 • Draagt daarbij de visie uit zoals die is geformuleerd in het decreet PGO en de doelstelling om met alle actoren samen te komen tot een integraal en geïntegreerd aanbod als antwoord op de noden van de Brusselse gezinnen. Dit aanbod gaat uit van de noden van de Brusselse gezinnen, is fijnmazig, kwalitatief en laagdrempelig en leidt tot een gewenst, effectief en duurzaam resultaat.
 • Draagt bij tot de formulering van een gemeenschappelijke visie en is in staat hiervoor een positief draagvlak te creëren en uit te bouwen.

Is diplomatisch en tactisch

 • Kan vlot, diplomatisch en efficiënt contacten aanknopen en onderhouden met de vertegenwoordigers van het beleid in Vlaanderen en Brussel en de verschillende actoren op het terrein
 • Is een verzoenende en constructieve figuur, een bruggenbouwer die de noden en belangen van de verschillende actoren erkent en onderkent, maar bewaakt en stuurt het proces i.f.v. het te behalen resultaat, steeds afgetoetst aan de algemene PGO-visie en de visie die van daaruit voor de vzw wordt geformuleerd.
 • Is in staat zijn/haar persoonlijk standpunt te overstijgen i.f.v. de algemene doelstellingen , kan zich terughoudend opstellen

Is communicatief

 • Hecht belang aan een open communicatie met zowel intern naar AV, RVB en medewerkers als extern
 • Hecht belang aan een goede en transparante informatiedoorstroming
 • Staat open voor overleg
 • Is vlot bereikbaar bij vragen of problemen

Profiel

Is competent

 • Heeft affiniteit met de sector PGO en met de vertaling van het Vlaamse beleid naar Brusselse context
 • Heeft dossierkennis en/of kan snel expertise opbouwen
 • Heeft bij voorkeur bestuurservaring of minstens een basiskennis van vzw-wetgeving en reglementering
 • Is vergader-technisch sterk (actief luisteraar, sterke moderator, besluitvaardig)

Is aanwezig en toegankelijk

 • Heeft en geeft de tijd voor regelmatig overleg over kleine (per mail, telefonisch, via interne nota’s) en grote punten (via fysiek of digitaal overleg)
 • Maakt zich vrij voor de noodzakelijke vergaderingen (gezien de context vrij intensief bij aanvang)
 • Denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de vereniging
 • Ziet en zoekt constructieve oplossingen voor de actuele knelpunten op het vlak van bestuur, werking, financiën, infrastructuur, …
deel:
FacebookLinkedInTwitter