Zoekertjes

Zoekertjes

I-mens zoekt gezinsbegeleider voor CKG Sloebernest

  • Als gezinsbegeleider ga je samen met het gezin aan de slag om hun opvoedingsvaardigheden goed af te stemmen op de noden die het gezin ervaart. Dit doe je door mobiele begeleiding aan huis waar het gezin samen met de coach op zoek gaat naar de best werkende methode. Voor sommige noden is een trainende aanpak meer aangewezen.

Functieomschrijving

Dat de opvoeding van kinderen geen ‘walk in the park’ is en ouders vaak voor grote uitdagingen staan hoeft niet te verwonderen. Gelukkig kunnen ouders beroep doen op een gezinsbegeleider-trainer om hen te ondersteunen wanneer het moeilijk gaat.

Als contextbegeleider / gezinsbegeleider-trainer bied je ambulante training aan ouders, kinderen of leerkrachten aan zodat ze hun opvoedingsvaardigheden kunnen versterken. Soms is een trainende aanpak een betere oplossing. Afhankelijk van de nood en het doel van de begeleiding kan dit individueel of in groep zijn, meestal bij het gezin thuis, soms ook op de afdeling van het CKG.

Dankzij je methodische en planmatige aanpak help je het gezin zijn eigen kracht terugvinden. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met ouders en hun kind(eren), gebaseerd op het pedagogisch en agogisch concept. In crisissituaties durf je ook beslissingen nemen om de veiligheid van het kind te garanderen. Dit alles giet je in een administratief dossier dat je nauwgezet beheert.

Daarnaast ben je ook actief betrokken bij interne en externe overlegmomenten en sta je in voor netwerking met externe diensten, onderwijs, verenigingen …

Profiel

Om deze job kwalitatief uit te kunnen voeren dien je in eerste instantie over een bachelor- of masterdiploma in een (ped)agogische of sociale richting te beschikken óf laatstejaarsstudent te zijn in één van deze richtingen.

Relevante ervaring of kennis van trainingspakketen STOP 4-7 en Triple P training is geen vereiste, wel een sterk pluspunt

Jouw persoon kenmerkt zich door:

  • goede communicatieve vaardigheden (mondeling zowel in het Nederlands als het Frans!)
  • een sociale ingesteldheid en grote teamspirit
  • een creatief probleemoplossend en empathisch vermogen
  • een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • sterke planningsvaardigheid
deel:
FacebookLinkedInTwitter