Zoekertjes

Zoekertjes
Projectmedewerker werken in welzijn en zorg

Kenniscentrum WWZ zoekt projectmedewerker

 • Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zoekt een projectmedewerker ‘werken in welzijn en zorg in Brussel’ (voltijds, contract bepaalde duur, opdracht voor 12 maanden)

Organisatiebeschrijving

De voorbije maanden geven welzijns- en zorgorganisaties aan dat zij heel moeilijk personeel vinden voor de openstaande vacatures en dit in alle echelons van de werking. De geactualiseerde knelpuntberoepenlijst van Actiris bevestigt dat.

Het probleem is niet nieuw maar de coronacrisis heeft de uitstroom nog versneld. Leefgroepen moeten het met minder begeleiders doen, woonzorgcentra kunnen de verkregen middelen voor werkdrukverlichting niet aanwenden bij gebrek aan kandidaten, wachtlijsten worden langer omdat er geen personeel is om de persoon met een zorgnood de nodige ondersteuning te bieden, nood-aanwervingen moeten gebeuren bij gebrek aan betere kandidaten, medewerkers vallen uit met burn-out na de vele Covid-19-pieken die er zijn geweest… Dit alles verhoogt de druk op het bestaande personeel, met ziekteverzuim en uitval tot gevolg.

Stagiairs krijgen hierdoor niet altijd de begeleiding die ze nodig hebben en hebben hierdoor som een minder positieve stage-ervaring.

 

De moeilijkere arbeidsomstandigheden maken dat medewerkers de welzijns- en zorgsector voorgoed vaarwel zeggen of dat stagiaires na hun stage hier te hebben gelopen er toch niet voor kiezen in Brussel te werken.

Het welzijns- en zorglandschap heeft meer dan ooit nood aan impulsen om bekwame en geëngageerde werknemers te vinden, aan te trekken en te behouden.

De projectmedewerker ’Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel’ tekent samen met de sector een aantal acties uit die kunnen bijdragen tot het vinden, aantrekken, ondersteunen en behouden van personeel in de welzijns- en zorgsector. Hij/zij/hun vertrekt daarbij vanuit de mogelijke inspanningen die we als welzijns -en zorgorganisaties – eventueel in samenwerking met andere partners – zelf kunnen aanpakken. Voor de zorgsector is het Huis voor Gezondheid daarbij een preferentiële partner.

 

Organisatiebeschrijving

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Kenniscentrum WWZ is…

 • Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.
 • Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Profiel

Als projectmedewerker ‘werken in welzijn en zorg in Brussel’ zet je in samenwerking met partners acties op die kunnen bijdragen tot het vinden, aantrekken, ondersteunen en behouden van personeel in de welzijns- en zorgsector.

Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:

 • Je gaat op zoek naar de factoren die een rol kunnen spelen in de aantrekkelijkheid van Brussel voor werknemers.
 • Je legt contacten met experten of baseert je op hun inzichten.
 • Je werkt samen met partners die met gelijkaardige thema’s bezig zijn.
 • Je zet vanuit een grondige analyse, en in overleg met de partners en de doelgroepen, acties op om Brusselaars naar de Nederlandstalige welzijns- en zorgsector toe te leiden.
 • Je ontwikkelt acties voor een sterk aanwervings-, onthaal- en VTO-beleid.
 • Je tekent een dynamiek uit om de samenwerking met de Brusselse hogescholen te verbeteren met als doel Brusselse studenten in de regio aan de slag te laten gaan.
 • Je bekijkt hoe je doorstroommogelijkheden in de sector kan bewerkstelligen?
 • Je maakt de inzichten en resultaten van de acties bekend.
 • Je formuleert aanbevelingen voor de welzijns- en zorgsector en het beleid.

Kerncompetenties

 • Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden, maar ook die van de organisatie.
 • Je kan participatief met alle betrokkenen werken aan een gezamenlijk resultaat.
 • Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega’s, partners of doelgroep.
 • Je kan belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen, problemen (h)erkennen en signaleren, mogelijke oorzaken van problemen zien.
 • Je kan de voortgang van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden bewaken.
 • Je kan innovatief en out-of-the-box denken.
 • Je bent in staat ideeën en meningen in begrijpelijke taal schriftelijk duidelijk te maken.
 • Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je respecteert de waarden van de organisatie.
 • Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.

Om deze functie goed uit te voeren, is het belangrijk dat je

 • goed kan plannen en procesgericht kan werken;
 • het Brusselse welzijns- en zorglandschap kent of je er snel kan in inwerken
 • een analytische geest hebt, aangevuld met een goede dosis creativiteit;
 • zelfstandig kan werken;
 • oplossingsgericht denkt en initiatief durft nemen;
 • vlot contacten legt en een goede netwerker bent;
 • over een grote portie interpersoonlijke vaardigheden beschikt;
 • een empathische ingesteldheid bezit;
 • een open, eerlijke en nieuwsgierige blik hebt op de samenleving;
 • participatief werken onontbeerlijk vindt;
 • affiniteit hebt met HR;
 • een positieve attitude uitstraalt ten aanzien van diversiteit;
 • Brussel een warm hart toedraagt en er liefst ook woont;
 • een resultaatgerichte aanpak voorstaat.

Vaktechnische competenties

Je hebt inzake opleiding en ervaring

 • minimum een bachelordiploma of ervaring die gelijkwaardig is;
 • relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;
 • affiniteit met de Brusselse welzijnssector of human resources.

Aangaande talenkennis

 • begrijp, lees, spreek en schrijf je Nederlands.
 • heb je actieve kennis van het Frans en het Engels.
 • is elke andere gesproken taal een pluspunt.
deel:
FacebookLinkedInTwitter