Zoekertjes

Zoekertjes
Verpleegpost

Medikuregem zoekt huisarts

 • Wijkgezondheidscentrum Medikuregem heeft zich geëngageerd om tegen de lente van 2023 een bicommunautair “Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidscentrum” op te starten, op het scharnierpunt tussen het zeer diverse en kosmopolitisch Kuregem en de nieuwe Biestebroekwijk in aanbouw. In het centrum willen we gezondheid en welzijn op een geïntegreerde manier benaderen. Het wordt een ontmoetingsplek waar eerstelijns zorgverleners, welzijnsverstrekkers, gezondheidspromotoren, … én de buurtbewoners zelf samen komen en werken aan een zorgzame en veerkrachtige leefomgeving. De interdisciplinaire dienstverlening en activiteiten zullen er worden aangeboden vanuit een gedeelde visie, en voortdurend afgestemd op de noden van de wijk. Op die manier kan het centrum bijdragen aan een diverse, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met meer levenskwaliteit voor de inwoners van Kuregem en Biestebroek. Meer info over het project en de context lees je op de website van “Plan Goujons” Voor een deel van de werking in het geïntegreerde centrum zal Medikuregem een antenne van de eigen praktijk (werktitel “SantéGoujons”) oprichten en een nieuw zorgteam samenstellen. Dat zorgteam zal samen met bewoners en partners uit de wijk concrete vorm en invulling geven aan het vernieuwende concept. In eerste instantie werven we daarvoor een geëngageerde huisarts en verpleegkundige aan. Met dit duo willen we een werkgroep samenstellen die onder begeleiding van Medikuregem de opstart van de antenne vanaf september 2022 mee zal voorbereiden. “Plan Goujons” is een uitzonderlijke samenwerking tussen wijkgezondheidscentrum Medikuregem, Dokters van de Wereld en Solidarimmo, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Taken en verantwoordelijkheden

In het kader van het project “Plan Goujons”:

 • Ben je samen met de verpleegkundige actief betrokken bij het ontwikkelen van “SantéGoujons” binnen het “Geïntegreerd Welzijns- & Gezondheidscentrum”:
  • Neem je een trekkersrol op in de oprichtingswerkgroep (met begeleiding van de projectcoördinator)
  • Reflecteer je mee over de medische rol in een geïntegreerde context en volgens de noden van de wijk
  • Werk je samen met de toekomstige collega’s het zorg- en gezondheidsbeleid concreet uit
  • Onderhoud je goede samenwerking met de andere actoren in het centrum en in de wijk en creëer je synergie rond gemeenschappelijke doelstellingen

Als huisarts in “SantéGoujons”:

 • Sta je in voor de curatieve en preventieve totaalzorg om de gezondheid en het welzijn van de wijkbewoners te behouden, verbeteren of herstellen, en autonomie te bevorderen;
 • Verleen je individuele consultaties en ondersteun je groepswerking;
 • Verzeker je de continuïteit van de zorg in dialoog met collega’s en partners;
 • Ga je op huisbezoek bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen verplaatsen;
 • Neem je wachten op binnen de georganiseerde Brusselse wachtdienst;
 • Houd je medische dossiers bij;
 • Neem je deel aan medisch en interdisciplinair overleg, met het team “SantéGoujons” en met partners uit het netwerk
 • Werk je mee aan projecten rond preventieve gezondheidszorg, gezondheidsbevordering of gemeenschapsacties.

Profiel

 • Je bent erkend geaccrediteerd huisarts (praktijkopleider is een pluspunt);
 • Je hebt enkele jaren ervaring (in een groepspraktijk is een pluspunt)
 • Je bent vlot tweetalig NL-FR om in een bicommunautaire organisatie te kunnen werken (andere talen zijn een pluspunt!);
 • Je hebt een brede en positieve visie op welzijn- en gezondheid en je bent overtuigd om integraal en interdisciplinair te werken;
 • Je bent vertrouwd met de werking van wijkgezondheidscentra / maisons médicales en met concepten als positieve gezondheid, action communautaire en santé, group care; zorgzame buurten,…
 • Je bent cultuursensitief: je kan je inleven in de inzichten en de beleving van diverse mensen uit verschillende culturen en;
 • Je bent open van geest en je kan oordeelvrij contact leggen en verschilpunten overbruggen;
 • Je hebt inzicht in de biopsychosociale context, je bent alert voor sociale determinanten, structurele uitsluitingsmechanismen ten aanzien van maatschappelijk kwetsbare groepen en wil daarin mee actie ondernemen;
 • Je werkt graag zowel autonoom als in teamverband;
 • Je houdt van uitdagingen, je hebt zin voor initiatief en bezit leiderschapscapaciteiten;
 • Je hebt een groot hart voor Brussel en je voelt je geroepen om samen met collega’s, bewoners en actoren in Kuregem een scenario voor de toekomst uit te schrijven;
deel:
FacebookLinkedInTwitter