Zoekertjes

Zoekertjes
Sociaal werk

Mobiele teams 'Précarité' en 'Tela' zijn op zoek naar psychosociale werkers

  • In het licht van de huidige gezondheidssituatie wijst de Hoge Gezondheidsraad erop dat de sociale ongelijkheden worden versterkt en dat sommige doelgroepen meer lijden dan andere. Daarom vindt in het kader van een "dringende maatregel ter versterking van het VTE van de mobiele teams in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" een experimenteel project (van de FOD Volksgezondheid) plaats.

Functieomschrijving

Deze maatregel is gericht op:
• de groep sociaal-economisch kwetsbare personen en houdt rekening met de volledige volwassen bevolking, inclusief de 65-plussers.

Deze maatregel vindt plaats:
• In het bredere kader van de “integratie van de geestelijke gezondheidszorg in eerste lijn”.
• Ook de financiering van de psychologische functies in eerste lijn via netwerken en multidisciplinaire partnerships komt aan bod.

Om deze doelgroepen te bereiken en “de brug” te maken naar de geestelijke gezondheidszorg wanneer de situatie dit vereist, is een nauwe samenwerking met onder meer de partners in de eerstelijnsgezondheidszorg, partners in de sociale gezondheidszorg van cruciaal belang.
Dit houdt in dat de expertise van de eerstelijnspartners en de partners in de geestelijke gezondheidszorg wordt gebundeld om hulp en gedeelde zorg (outreachend) te bieden die op de behoeften van de bevolking zijn afgestemd.

Profiel

Taken: 

In het kader van dit project zijn de mobiele teams “Précarité” en “Tela” op zoek naar:

  • psychosociale werkers (m/v), met een medisch-sociaal diploma en ervaring binnen de eerste lijn en/of de functie 0.5.
  • voor een voltijds contract van bepaalde duur tot 14/04/21. (Bij een positieve beoordeling van het project door de FOD kan dit in een contract van onbepaalde duur worden omgezet).
deel:
FacebookLinkedInTwitter