Zoekertjes

Zoekertjes
Huis voor Gezondheid

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid

 • Huis voor Gezondheid vzw is een netwerkorganisatie met als kernopdracht: zorgen voor een kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om deze kernopdracht te realiseren, zet Huis voor Gezondheid in op het verbinden van alle actoren binnen de Brusselse gezondheidszorg, het aantrekken en behouden van zorgprofessionals, het innoveren in de (Brusselse) zorg en de BruZEL-werking (de eerstelijnszone BruZEL is een deelwerking binnen Huis voor Gezondheid). Huis voor Gezondheid kende een herorganisatie in 2020 en werkt vanaf 2021 aan een nieuw meerjarenplan. We zoeken (tijdelijk) een stafmedewerker om hieraan mee te werken.

Jouw rol in de organisatie

Als stafmedewerker Huis voor Gezondheid voer je taken uit die gelinkt zijn aan het aantrekken en behouden van zorgprofessionals en aan innoveren.

 • Je werkt autonoom en zelfstandig aan je eigen takenpakket (te bespreken met je collega’s).
 • Je houdt actief voeling met trends, topics, noden en behoeften i.v.m. de Brusselse zorgsector.
 • Je informeert en inspireert interne en externe partners over topics gerelateerd aan de Brusselse zorg.
 • Je initieert waar nodig initiatieven, projecten, acties, … en volgt deze zelfstandig op.

Jouw profiel

 • Je genoot een bachelor- of master opleiding en hebt al wat ervaring opgedaan.
 • Je draagt Brussel in je hart.
 • Je bent enthousiasmerend, positief en sociaal communicatief.
 • Je werkt cultuursensitief.
 • Je hebt voeling met kwetsbare groepen of personen met een (tijdelijke) kwetsbaarheid binnen de samenleving.
 • Je hebt voeling met kinderen (basisonderwijs), in het bijzonder kinderen met een kwetsbaarheid.
 • Je hebt inzicht in nieuwe zorgmodellen, o.a. het Kaiser-Permanente model.
 • Je kent de basis (of meer) van projectmanagement.
 • Je voelt je goed bij het geven van vormingen, groepen modereren, spreken voor grote groepen.
 • Je hebt een creatieve geest en bent vindingrijk.
 • Je bent flexibel (zowel wat je takenpakket als je werktijd betreft (inclusief avondwerk wanneer nodig)) en kan snel schakelen.
 • Je werkt vlot met MS Office en de nodige digitale tools.
deel:
FacebookLinkedInTwitter